Zorgcoördinator

                                                                  PROFIELSCHETS 
                                               Zorgcoördinator  voor 2 dagen in de week (0,4 FTE)
                                                     Montessori College Oost, Amsterdam

 
Organisatie
Het Montessori College Oost is een school voor alle leerwegen van het VMBO. De school staat in Amsterdam Oost . In het schooljaar 2018-2019 heeft de school zo’n 870 leerlinge. In het derde en vierde leerjaar worden drie sectoren aangeboden: Zorg en Welzijn,
Techniek en Economie. Daarnaast wordt de gemengde leerweg en theoretische leerweg aangeboden. Naast de “reguliere” en lwoo leerlingen, heeft de school een belangrijke rol in de opvang van nieuwe leerlingen in Nederland.

Bestuur en management
Het Montessori College Oost behoort met de vier andere Montessori onderwijs scholen voor Voortgezet Onderwijs in Amsterdam, tot de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam.
Profiel
De zorgcoördinator is de spil in het zorgteam, door de hulpvragen op een efficiënte en professionele manier bij de juiste persoon neer te leggen. Van de zorgcoördinator wordt verwacht dat hij/zij het zorgteam aanstuurt, waarbij het zorgteam een dienstverlenende
instelling heeft. Bij de taak van zorgcoördinator behoren de volgende werkzaamheden:
 
Coördinatie uitvoering zorgbeleid en leerlingbegeleiding

 • Coördineert en plant de diverse onderzoeken in het kader van zorg aan leerlingen,
 • organiseert en zit overleg voor tussen docenten, gespecialiseerde ondersteuners en zorgteam,
 •  stemt handelingsplannen af in overleg met docenten, gespecialiseerde ondersteuners en eventueel andere belanghebbenden en bewaakt de terugkoppeling van gegevens,
 • draagt zorg voor de invoering van het handelingsplan in het leerlingendossier,
 • draagt zorg voor externe doorverwijzing van leerlingen en voor terugkoppeling ervan,
 • begeleidt medewerkers bij de uitvoering van leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten,
 • onderhoudt externe contacten die voor de leerlingenzorg van belang zijn.

Functie eisen:

 • Relevante opleiding op minimaal HBO-niveau;
 • algemene theoretische en praktische vakinhoudelijke kennis;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van een school;
 • vaardigheid in het organiseren en coördineren van het proces van zorgverlening en leerlingbegeleiding;
 • vaardigheid in het geven van sturing, het opzetten van plannen en het geven van adviezen;
 • vaardigheid in het werken met toepasbare ict mogelijkheden;
 • goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in schrift;
 • affiniteit met het Montessori onderwijs.

 

 

De functie eisen zijn:

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling
 • reflecterende houding
 • Kunnen samenwerken
 • ICT vaardigheden

Solliciteer