Zorgcoördinator

ISW Gasthuislaan is een school voor voortgezet onderwijs voor havo, atheneum(-plus) en gymnasium(-plus). Op deze school is veel aandacht voor kunst, cultuur en sport. Daarnaast bieden wij gymnasium en vwo-plus aan voor leerlingen die behoefte hebben aan
extra uitdaging. Ook bestaat de mogelijkheid om op vrijwillige basis een zelfstudieprogramma Anglia te volgen. ISW Gasthuislaan zit in een prachtig gebouw en wij bieden een plezierige werkomgeving. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 is ISW Gasthuislaan in ‘s-Gravenzande op zoek naar een zorgcoördinator voor een omvang van 0,60 FTE in schaal 10. Of naar een zorgcoördinator met een lesgevende taak, dan is de omvang tot 1,0 FTE in schaal LB/LC.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het voorzitten van het toelatingsteam. 
 • Het analyseren van dossiers bij aanmelding.
 • Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming, uitvoering en ontwikkeling van het zorgbeleid.
 • Het verzorgen van de bijzondere en intensieve begeleiding van leerlingen.
 • Het coördineren van de werkzaamheden van het Intern Zorg Team van de school.
 • Het leggen en onderhouden van de benodigde externe contacten.
 • Vertegenwoordiging in de externe (zorg)overlegorganen.
 • Opleidingsniveau HBO.
 • Theoretische en praktisch gerichte kennis van de leerlingbegeleiding.
 • Kennis van didactische methoden en technieken.
 • Inzicht in externe hulpverleningsmogelijkheden.
 • Vaardigheid in het leiden en voeren van overleg en het afstemmen van oplossingsrichtingen.
 • Vaardigheid in het begeleiden van leerlingen en het opzetten van handelings- en begeleidingsplannen.
 • Vaardigheid in het toepassen van diverse begeleidingsmethoden en -technieken.
 • Vaardigheid in het organiseren, coördineren, plannen en doorpakken.
 • Cyclisch werken, denken en bewaken.
 • Inzicht in en ervaring met de doelgroep.
 • Communicatief vaardig.
 • Aandacht voor de individuele leerling (groot empathisch vermogen).
 • Flexibele instelling en snel kunnen schakelen in de omgang met soms speciale leerlingen.
 • Een goed relativeringsvermogen hebben en geduld.
 • Kunnen samenwerken in een multidisciplinair team; dus een echte teamspeler willen zijn.
 • Zelfstandigheid in het functioneren.
 • Baanomvang 0,6 fte – Dit betreft een functie in OOP schaal 10 (max. € 4.098,- per maand bij een volledige betrekking) 

of

 • Baanomvang 1,0 fte – Dit betref een functie met lesgevende taak,  LB/LC functie (max. LB € 4.098,– / LC € 4.775,–   per maand bij een volledige betrekking).

Solliciteer