Schoolleider VSO-VMBO in Tilburg

Als schoolleider ben je integraal verantwoordelijk voor de afdeling VSO-VMBO. Je draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning binnen de afdeling. Je geeft leiding aan een breed scala aan professionals. Je draagt bij aan het versterken van de onderlinge samenwerking en stimuleert op een natuurlijke wijze de professionele ontwikkeling van het team.

Je maakt onderdeel uit van een enthousiast managementteam dat al een aantal jaar werkt aan het versterken van de kwaliteitscultuur. Recent is het strategisch beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Je hebt daarin als schoolleider een stevige rol. Je toont onderwijskundig leiderschap en stimuleert het eigenaarschap bij medewerkers. Binnen Onderwijscentrum Leijpark heerst een prettig en professioneel werkklimaat met volop ontwikkelmogelijkheden. Collega’s bevestigen dit in een recent uitgevoerd kwaliteitsonderzoek.

Lees meer