Beleidsmedewerker College Sociaal & Pedagogisch Werk in Rotterdam

Als beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de beleidsmatige ondersteuning van verschillende portefeuilles; examinering, subsidieaanvragen en contractonderwijs. Je ondersteunt de examenorganisatie, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en implementatie van de visie op examinering. Je schrijft in samenwerking met de opleidingsteams en de examencommissie het examendeel van de studiehandleiding, je zorgt op het gebied van examinering voor de informatievoorziening aan collega’s en je neemt deel aan het Albeda-brede beleidsnetwerk Kwaliteit & Examinering. Je hebt daarnaast een actieve rol in het borgen van de kwaliteit van examinering en diplomering, o.a. als secretaris van de examencommissie, in de ondersteuning van de voorzitter van de examencommissie en als schrijver van het jaarverslag examinering van de examencommissie. Je bent een deskundige sparringpartner voor je collega beleidsmedeweker Kwaliteitszorg, de directie en de onderwijsleiders van het CSP. Je volgt de ontwikkelingen binnen het mbo en de wet- en regelgeving. Je toetst of binnen het college wordt voldaan aan de wettelijke eisen en de kwaliteitsnormen van Albeda en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies. Je helpt de directie en de teams bij het realiseren van de plannen en het doorlopen van de PDCA-cyclus. Daarnaast vind je het leuk om zaken projectmatig op te pakken.

Lees meer

IKC MEESTER VERWERS I ADJUNCT DIRECTEUR I 0,8 – 1,0 FTE in Zoetermeer

Wil jij samen met de directeur bouwen aan een nieuwe school? Oké, niet alles is nieuw, maar wel veel! We krijgen binnenkort een nieuw schoolgebouw, ontwikkelen een nieuw onderwijsconcept en denken na over een nieuwe naam.
En al het goede vanuit IKC Meester Verwers nemen we mee. Denk aan onze ambitie om écht kindgericht onderwijs te geven. Klinkt deze kans je als muziek in de oren? Dan past deze vacature perfect bij jou!

Lees meer