Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit

Samenwerkingsverband VO De Langstraat zoekt in het kader van de kwaliteitsborging een beleidsadviseur. Samen met de besturen/scholen willen we via een professionele dialoog vanuit heldere kengetallen de inhoudelijke ontwikkeling van het Samenwerkingsverband verder uitbouwen. Uitgangspunt hierbij is de opdracht van Passend Onderwijs. De directeur, de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit en de secretariaatsmedewerker vormen de spil van het Samenwerkingsverband.

Read more

Sectordirecteur

We zoeken een sectordirecteur die de ambitie heeft om de koers van het Da Vinci College en de sector verder uit te bouwen. In deze functie bent u eindverantwoordelijk voor het beleid van de sector en u maakt deel uit van het managementteam van de organisatie. Vanuit een integrale positie geeft u sturing aan de domeinleiders, die belast zijn met de ontwikkeling, programmering, organisatie en

uitvoering van het onderwijs.

Read more