Beleidsmedewerker Onderwijs en ICT

Meer Primair wil toekomstgericht onderwijs bieden en hecht hiermee grote waarde aan de in het model van 21e-eeuwse vaardigheden omschreven vaardigheden. Het vraagt de scholen om na te denken over de wijze waarop zij onderwijs organiseren en stelt hen voor een uitdaging hoe zij deze vaardigheden kunnen integreren in de bestaande leerinhouden. Meer Primair ziet het als haar taak om in gezamenlijkheid met de scholen te komen tot een leerlijn 21e-eeuwse vaardigheden, waarbij binnen het domein ICT specifiek gekeken wordt naar de vier onderdelen die samen Digitale Geletterdheid worden genoemd. Om gezamenlijk verder te ontwikkelen en professionaliseren zijn wij per 1 februari 2019 op zoek naar een Beleidsmedewerker Onderwijs en ICT.

Read more

Directeur

Integraal Kindcentrum Floriant is een samenwerkingsverband in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen tussen de katholieke basisschool Floriant en De Drie Ballonnen, waarbij onderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang vanuit één visie wordt aangeboden.

Read more

Locatiemanager Petje af Dordrecht

Afwisselende, flexibele functie. Als locatiemanager ben jij de spin in het web en ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de Petje af-locatie in Dordrecht. Je hebt een groot netwerk en organiseert het onderwijsprogramma met door jou uitgekozen vrijwillige gastdocenten, geeft leiding aan coaches op de groep en beheert het locatiebudget.

Read more