Teamleider leerjaar 1 t/m 6 in Breda

Het Orion Lyceum is een begaafdheidsprofielschool voor eigentijds onderwijs die deel uitmaakt van het landelijke Pleion-netwerk en de Campus te Breda. De drie scholen van de Campus, Markenhage en Michaël College werken o.a. samen binnen de gemeenschappelijke bovenbouw havo/vwo. Deze samenwerking vraag om competenties van de teamleider.

Lees meer

Directeur Montessori Kindcentrum Leeuwarden in Leeuwarden

Het Montessori Kindcentrum is op zoek naar een bevlogen directeur die de visie van de school als uitgangspunt neemt. En van daaruit, samen met het team, vorm en inhoud geeft aan het montessorionderwijs op het kindcentrum. Je draagt het montessorionderwijs een warm hart toe, het liefst vanuit eigen ervaring, bent betrokken bij de kinderopvang en draagt zorg voor de doorgaande lijn van 0-12 jaar.

Lees meer

Teamleider brugklas in Beverwijk

We zijn op zoek naar een teamleider brugklas. Volgend schooljaar heeft de school twee docenten teams van onze tweejarige brugklas. De teamleider gaat dus samenwerken met de andere teamleider brugklas. De teamleider(s) brugklassen vormen samen met de coördinator werving en aanmelding hét gezicht van de school voor groep 8-leerlingen en hun ouders. Een uitstekende relatie met alle basisscholen in de omgeving vinden we belangrijk. Zo kunnen we samen zorgen voor een warme overdracht rond iedere leerling en we kunnen met en van elkaar leren, zodat het basis- en voortgezet onderwijs steeds beter op elkaar aansluiten. De teamleiders en coördinator werken hiervoor samen met een team van ‘ambassadeurs’: docenten/mentoren die ieder vast contactpersoon zijn voor een aantal basisscholen.
Naast een rol naar buiten toe ligt de focus van de teamleider brugklas op het leidinggeven aan de onderwijskundige ontwikkelingen in de afdeling en het leidinggeven aan het eigen tweejarige brugklasteam. In de brugklas en het tweede leerjaar gaat het daarbij om zaken als de ontwikkeling van de vakoverstigende programma’s, ICT en blended learning en het mentoraat met aandacht voor de executieve functies (o.a. LPO, leren plannen en organiseren). Wat betreft het leidinggeven aan het team gaat het om de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap.

Lees meer