ondersteuningscoördinator

Ondersteuningscoördinator

Kan jij als ondersteuningscoördinator bruggen te slaan tussen beleid en werkvloer? Geef je vorm aan ondersteuning van leerlingen, mentoren en docenten?  Met de invoering van Passend onderwijs is de rol en positie van de zorgcoördinator relevanter dan ooit.
Pak jij die rol op? 
De Veluwse Onderwijsgroep is op zoek naar een ondersteuningscoördinator die helpt om het onderwijs optimaal te ondersteunen.
Wat leuk dat je belangstelling hebt voor deze vacature! Wij zijn de Veluwse Onderwijsgroep en heel benieuwd naar jou.

Passen wij bij elkaar?
Je weet wel waar jouw kracht ligt: je kunt inspireren, motiveren en coachen. Je bent een deskundige op jouw gebied, maar je kunt ook met andere samenwerken. Vanzelfsprekend kijk je naar jezelf en de organisatie met een positief-kritische blik. Daarbij vergeet
je niet dat het om mensen draait en boeiend, eigentijds en toekomstgericht onderwijs natuurlijk.
Wij geloven dat ieder mens van waarde is. Met ons onderwijs willen wij leerlingen stimuleren hun persoonlijke waarde te ontdekken, hun ambities te ontwikkelen en hun talenten te delen met anderen. Onze medewerkers motiveren we vanuit hun deskundigheid kritisch
naar het onderwijs te (blijven) kijken. Daarom krijg je de ruimte om vanuit vertrouwen te experimenteren met onderwijsconcepten en -vernieuwingen.

Enthousiast over deze visie? Reageer meteen via de site
www.veluwseonderwijsgroep.nl
.
We zorgen er dan voor dat we snel met elkaar in gesprek komen. Voor een gesprek met een goede ondersteuningscoördinator maken we graag tijd. De vacature staat open tot en met 31 oktober 2019. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 5 november 2019.
Wacht niet te lang, want zodra de juiste kandidaat en wij elkaar hebben gevonden, sluiten we de vacature.

Eerst nog wat meer weten?
De Veluwse Onderwijsgroep is een modern en breed samenwerkingsverband van tien openbare, christelijke en katholieke scholen voor voortgezet onderwijs en zestien basisscholen. Eigentijds en vooruitstrevend onderwijs, waarmee we jonge mensen begeleiden op weg
naar volwassenheid: dat is wat we willen. Wij geloven dat ieder mens zich kan ontwikkelen tot een waardevol lid van onze maatschappij.

Onze scholen doen dat door het stimuleren en ontwikkelen van kansen en talenten bij leerlingen èn medewerkers. Het onderwijs verandert en daarom werken we aan een lerend klimaat, bijvoorbeeld door het delen van kennis en ervaring, de inzet van interne coaches
en opleidingen. Want ook als docent blijf je natuurlijk jouw bekwaamheid verder ontwikkelen; zelfs als je door wil stromen naar een andere positie.

Het Veluws College Cortenbosch; kansen om te groeien
Het Veluws College Cortenbosch heeft alle leerwegen van het vmbo (basis, kader, gemengd, mavo) in huis. Of leerlingen nu het liefst praktisch bezig zijn of zich liever richten op de meer theoretische lesstof: Cortenbosch helpt hen het hoogst haalbare niveau
te bereiken! Dat doen we met goed onderwijs en uitdagende, toekomstgerichte vakken. Leerlingen krijgen volop kansen om te werken aan hun toekomst en talenten. Bijvoorbeeld in het ICT-LAB of tijdens de Fl@xuren en de PlusVakken. Op het Veluws College Cortenbosch
is oog voor iedereen: in de les en in de rest van de school. De sfeer is er veilig en prettig. 
 
De ondersteuningscoördinator:

 • heeft brede kennis van de onderwijsleer- en ondersteunings- en begeleidingsprocessen;
 • heeft kennis van ontwikkelingen op het vakgebied en de relevante wet- en regelgeving ophet gebied van ondersteuningszorg en begeleiding;
 • heeft inzicht in factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van problemen in dewerksituatie;
 • heeft vaardigheid in het organiseren en coördineren van het proces van ondersteuningszorg;
 • heeft vaardigheid in het coachen en begeleiden van docenten en begeleiders;
 • heeft vaardigheid in het communiceren met de doelgroep en ouders/verzorgers.
   

Werkzaamheden:

 • Adviseren coachen en ondersteunen van betrokkenen (mentoren, docenten ouders en leerlingen) op het gebied van passend onderwijs (voornamelijk op het gebied van gedrag);
 • Het afnemen van handelingsgerichte diagnostiek (o.a intelligentieonderzoek en screeningsonderzoek naar gedragsstoornissen) met als doel om docenten, leerlingen en ouders te adviseren over de onderwijsbehoeften en eventuele hulpvragen;
 • Contacten onderhouden met externe hulpverlening en betrokkenen; voorzitter van het kernteam (leerplicht, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk);
 • Adviseren van ouders en management team m.b.t. inzetten van externe hulpverlening;
 • Het (laten) uitvoeren van klassenoberservaties en collegiale consultatie, het (laten) opstellen van ontwikkeling perspectiefplannen en eventuele handelings- en/of groepsplannen;
 • Het uitvoeren dan wel assisteren van gesprekken met ouders en/of externe hulpverleners;
 • Organiseren en coördineren van activiteiten met betrekking tot de leerlingenondersteuning;
 • De ondersteuningscoördinator monitort het gebruik en beheer van leerlingendossiers  en het leerlingvolgsysteem;
 • Bewaken van de kwaliteit van de verleende zorg en ondersteuning;
 • De ondersteuningscoördinator legt verantwoording af aan de directie.
   

Wij bieden:

 • Wtf circa 0,7 – 0,8 wegens zwangerschapsverlof (december 2020 – april 2021)
 • Schaal 10 – minimaal € 2.469 en maximaal € 4.098 bij een fulltime dienstverband
 • reiskostenvergoeding
 • cafetaria-regeling met o.a. sportschool programma en fietsplan
   

Heb je nog vragen? Mail of bel gerust met, Madelien Harthoorn, ondersteuningscoördinator, m.harthoorn@veluwseonderwijsgroep.nl of vanaf 28 oktober 2019 via 055 – 5216377.
 
Wij worden blij van direct contact met jou, van acquisitie n.a.v. deze advertentie niet.
 

Solliciteer