Zorgcoördinatoren

ROC Ter AA telt zeven colleges, Entree, VAVO en Volwasseneneducatie. De dienst Intake & Begeleiding  wordt straks in het onderwijs vertegenwoordigd door onder andere zorgcoördinatoren.

In de koers van ROC Ter AA hebben we het project van passend onderwijs naar passend onderwijzen opgenomen. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar meerdere Zorgcoördinatoren.
Een Zorgcoördinator wordt straks ingezet in alle colleges, VAVO en Entree en we gaan ervan uit hiermee een passender antwoord te hebben op het groeiend aantal studenten met (vaak complexe) problemen.

Als Zorgcoördinator draag je zorg voor de uitvoering van groeps- en individuele begeleiding van studenten. Je voert verlengde intakes uit in het kader van passend onderwijs, professionaliseert onderwijsteams op het gebied van studentenbegeleiding. Je
geeft interne en externe voorlichting en advies op het gebied van zorg en begeleiding door het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en activiteiten. Je initieert en levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en de kwaliteitsbewaking met
betrekking tot het zorgsysteem en de studentenzorg.

De functie van Zorgcoördinator is nieuw en gaan we in het nieuwe schooljaar verder vorm geven. We verwachten dat mensen zullen solliciteren die het leuk vinden om samen met onderwijsgevenden als
pionier te gaan werken. In het onderwijs zien we steeds meer studenten vastlopen en we denken hiertegen met de inzet van zorgcoördinatoren beter opgewassen te zijn.
 

Wat vragen wij?

 • relevant HBO diploma;
 • theoretische en praktische kennis op het gebied van psychologie, pedagogiek en ontwikkelingsfasen/-gebieden;
 • kennis van de doelgroep, specifiek op het gebied van ontwikkelings- en leerstoornissen;
 • kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken en (externe) hulpverleningsmogelijkheden;
 • kennis van mogelijkheden op de opleidingsmarkt, instroomeisen en arbeidsmarkt;
 • kennis van de sociale kaart van de omgeving/regio;
 • vaardigheid in het analyseren van complexe problemen en het zoeken naar passende oplossingen;
 • vaardigheid in het coachen en bieden van procesbegeleiding;
 • zeer goede contactuele vaardigheden;
 • vaardigheid in netwerken. 

  Daarnaast ben je betrokken, kun je snel schakelen, goede vragen stellen en heb je organisatietalent.
  Je hebt humor, kunt goed gedijen in een dynamische omgeving, hebt lef en passie voor jongeren, maar in je werkwijze toon je ook bescheidenheid.

Wat kunnen wij jou bieden?
Je gaat deel uitmaken van een gedreven team van collega’s die passie hebben om met jongeren te werken en de jongeren sterker en zelfredzaam te maken. Het is een team dat zelfstandig en professioneel is en sterk gericht is op ontwikkeling.
 
Wij bieden je een jaarcontract met kans op verlenging bij goed functioneren en voldoende studentaantallen. Gezien de bezetting van het team is beschikbaarheid op donderdag vereist. De overige werkdagen zijn in overleg.
 
ROC Ter AA is momenteel bezig met een aanpassing van het functiehuis. Hierbij is het de bedoeling dat met ingang van het nieuwe schooljaar (2019 – 2020) de functie van Zorgcoördinator de opvolger wordt van de Coördinator Passend Onderwijs (CPO). De functie
van CPO is ingeschaald in schaal 10 (€2.820 – €4.218 bruto per maand) CAO mbo. De functie van Zorgcoördinator moet nog gewaardeerd worden.
 
Onze cultuur is informeel en open en de lijnen zijn kort, waardoor je je snel ‘thuis’ zult voelen. Wij vinden het belangrijk om plezier te hebben met elkaar.
 

Solliciteer