Zorgcoördinator (vervanging zwangerschap)

Het Montessori College Twente, gevestigd in Hengelo (O), is een bruisende, open en dynamische leer- en leefgemeenschap met ruim 1500 leerlingen voor Mavo, Havo, VWO, TTO, Euregioklas en Wereldklas die midden in de maatschappij staat.

Wij werken vanuit de kernwaarden: Ambitieus, Betrokken, Creatief, Dynamisch en Eigen-wijs
en hebben ons onderwijs vormgegeven volgens het Montessori-concept. Dat is leidend bij al onze onderwijsontwikkelingen.

Het Montessori College Twente is op zoek naar een zorgcoördinator.

Informatie over het Montessori College Twente kunt u vinden op onze website: 
www.montessoricollegetwente.nl

 

Het Montessori College Twente zoekt een zorgcoördinator, ter vervanging zwangerschapsverlof, voor de periode van 1 september 2019 t/m 15 januari 2020.

De werkzaamheden betreffen:
 
–          Voorbereiden en voorzitten van de ZAT’s
–          Onderhouden en aangaan van contacten met externen, zoals JBOV, Mediant en de gemeente
–          Coördineren van het interne zorgteam, zoals het verdelen van de zorgaanvragen, het volgen van de voortgang van de                       zorgtrajecten binnen school en het signaleren van problematiek
–          Het volgen en implementeren van relevante ontwikkelingen, zoals de verbeterde meldcode
–          Het voeren van intakegesprekken met leerlingen met een zorgvraag, vaak in aanwezigheid van hun ouders
–          Het ondersteunen en het coachen van mentoren op allerhande vraagstukken omtrent Passend Onderwijs
–          Het registreren en bijhouden van voortgang van leerlingen in het leerlingvolgsysteem
–          Het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen speciaal onderwijs
 

 

Solliciteer