Zorgcoördinator in Amsterdam

Het Montessori Lyceum Amsterdam (www.montessorilyceumamsterdam.nl) zoekt een enthousiaste zorgcoördinator voor 0,6 fte, die samen met de huidige zorgcoördinator de spil van het ondersteuningsteam vormt.

Het Montessori Lyceum Amsterdam werkt vanuit de kernbegrippen vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Deze begrippen zijn zichtbaar op onze school, waarin in een open pedagogisch klimaat leerlingen ruimte krijgen om zelf keuzes te maken.
 
Wat ga je doen 

Je bent werkzaam op onze mavo/havo locatie aan de van Ostadestraat. Je houdt je bezig met de leerlingenzorg binnen de school. Je bent betrokken bij het proces van aanmelding tot intake en houdt je bezig met het coördineren van het ontwikkelingsperspectiefplan
en de uitvoering daarvan. In het kader hiervan onderhoud je contacten met leerlingen, mentoren, ouders en interne en externe ketenpartners (zoals jeugdhulp, leerplicht, jeugdarts). Ook ben je aanwezig bij verschillende overlegmomenten zowel intern als met
externen om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Afhankelijk van de uitkomsten onderneem je actie in samenwerking met de mentoren en desbetreffende betrokkenen. 
 
Naast jou bestaat het ondersteuningsteam van het MLA uit twee zorgcoördinatoren, drie leerlingbegeleiders, een begeleider passend onderwijs vanuit Altra en twee dyslexiecoördinatoren. Met al deze professionals werk je intensief samen in gedeelde casussen en
heb jij de regie over de leerlingen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

Wat vragen wij van jou 

 • Een bevlogen houding en affiniteit met de doelgroep; 
 • Het coördineren van de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte; 
 • Het in kaart kunnen brengen van de ondersteuningsbehoefte van een leerling op basis van dossieranalyse; 
 • Gespecialiseerde theoretische kennis en vaardigheden op het gebied van orthopedagogiek; 
 • Kennis van gedragspatronen van leerlingen en kennis van het VO (en VSO); 
 • Brede kennis omtrent de volgende vaardigheden is een pré: sociale- vaardigheidstraining, RT. 
 • Vaardigheid in het samenwerken met diverse betrokkenen (leerling, ouders, onderwijsteam en ketenpartners); 
 • Ervaring met de begeleiding bij het opstellen van een OPP, evaluaties, voortgang en controle door inspectie; 
 • Bespreekbaar maken en coördineren van een overstap naar speciaal onderwijs. 
 • Het in beeld hebben van en actie ondernemen met betrekking tot thuiszitters. 
 • Het coördineren en aanvragen van bovenschoolse arrangementen. 
 • Ervaring met het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV), 
 • Waar nodig advies geven aan mentoren en docenten met betrekking tot het begeleiden van leerlingen; 
 • Toegankelijke persoonlijkheid met goede verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
 • Aansturen van de afname van interne vragenlijsten (screening GGD en Klimaatschaal e.d.); 
 • Contacten/overleg met basisscholen & samenwerkingsverband i.v.m. toelaatbaarheid van leerlingen vanuit het PO; 
 • Een flexibele instelling en gericht op samenwerken; 
 • Toegankelijke persoonlijkheid met goede verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
 • Een afgeronde hbo-studie in passende richting. 

 
 
 

De CAO VO is van toepassing.

Solliciteer