Zorgcoördinator, ervaren in het VO

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) is op zoek naar een flexibele en ervaren zorgcoördinator om ons zorgteam te versterken.
 
Vanwege het vertrek van onze huidige zorgcoördinator onderbouw zijn we op zoek naar een zorgcoördinator die uitvoering geeft aan ons ondersteuningsbeleid en wil bijdragen aan een sterk pedagogisch klimaat.
 
De OSB heeft in de traditie van haar bestaan leerlingen altijd benaderd als jonge mensen die zich in de breedte moeten kunnen ontwikkelen: persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie hebben allemaal aandacht nodig. Daar waar veel scholen juist vroeg op ‘niveau’
selecteren, stellen wij de selectie uit. Dat doen wij omdat wij het als onze opdracht zien om leerlingen in een verlengde brugperiode kansen te bieden om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Vanuit gemeenschappelijkheid bieden we ruimte aan brede ontwikkeling
van iedere leerling, gericht op kennis, sociale en persoonlijke ontwikkeling. De gemeenschap biedt veiligheid en daagt uit om te leren wat je kan, wilt en wie je bent en wie je wilt worden. De missie en het onderwijsconcept van de OSB staan ook centraal bij
de begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Wij willen een school zijn waar ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, deel uitmaken van onze leergemeenschap.

Werkzaamheden:

 • initieert en is verantwoordelijkheid voor de uitvoering van individuele dan wel groepsgewijze leerlingondersteuning in de onderbouw (leerjaar 1 & 2);
 • is lid van het zorgadviesteam (zat) en draagt zorg voor de uitvoering van de binnen het zat of een mdo genomen besluiten;
 • bespreekt met leerlingen, ouders/verzorgers en betrokken teamleden leer- en ontwikkeldrempels op cognitief en/of sociaal-emotionele gebied, die het niveau van het klassenteam en de mentor overstijgen;
 • neemt deel aan leerlingbesprekingen en overlegvormen gericht op afstemming en aansluiting van onderwijs en zorg, organiseert deze ook zelf (mdo’s, uvo’s, netwerk van zorgcoördinatoren, etc. );
 • overlegt met leerlingen, ouders/verzorgers en betrokken teamleden over zaken die de voortgang en uitvoering van de ondersteuning betreffen;
 • is betrokken bij en eindverantwoordelijk voor het opstellen, bewaken, evalueren en bijstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP);
 • is verantwoordelijk voor het actueel houden van het digitale LVS rondom ingezette (extra) ondersteuning en de effecten hiervan;
 • onderhoudt contact met de onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband en is, indien noodzakelijk, verantwoordelijk voor het doorgeleiden van leerlingen naar beter passend onderwijs;
 • overlegt met externe partners over het inzetten van ondersteuning die de mogelijkheden van de school overstijgt en coördineert de uitvoering van ondersteuning voor leerlingen door externe partners;
 • is betrokken bij de aanmelding van nieuwe leerlingen en het informeren van mentoren voor wat betreft de benodigde ondersteuning.

Functie-eisen:

 • beschikt over verregaande verbale lenigheid, is een sensitief gesprekspartner en heeft een groot relativeringsvermogen;
 • is proactief en vasthoudend in het realiseren van de bestmogelijke ondersteuning voor onze leerlingen en denkt hierbij ook buiten en om ‘de kaders’ heen;
 • heeft minimaal 5 jaar ervaring als zorgcoördinator in een grootstedelijke omgeving;
 • is vaardig in het inspelen op veranderende omstandigheden, kan omgaan met conflictsituaties en kan onder druk werken;
 • bezit adviserende en coachende vaardigheden en een uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • heeft brede theoretische en praktische kennis van probleemgebieden en leerachterstanden bij jongeren;
 • heeft een brede theoretische kennis van onderwijskundige ontwikkelingen en kennis van onderwijskundige vormgeving in de praktijk – het hebben van een onderwijsbevoegdheid is een pré!;
 • is vaardig in het coördineren en begeleiden van werkzaamheden op het gebied van leerlingondersteuning;

 
 

inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring met een maximum van trede 16 schaal 11 CAO-VO (€ 4748 op voltijdsbasis)
 

Solliciteer