Zorgcoordinator 0,6 fte 192009DUR

2College Durendael zoekt met ingang van schooljaar 2019-2020 een zorgcoördinator voor 0,6 fte. De zorgcoördinator neemt een coördinerende taak van de leerlingzorg op zich en heeft een adviserende rol naar de schoolleiding. De zorgcoördinator neemt de zorg niet over, maar coördineert, bemiddelt, initieert en onderhoudt de contacten rondom leerlingen die belemmerd worden in hun ontwikkeling en daarvoor meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning.

Taakomschrijving

• Je coördineert de ondersteuning van leerlingen als de basisondersteuning niet toereikend is.
• Je adviseert de teamleiders en mentoren in de begeleiding van leerlingen en inventariseert de ondersteuningsbehoefte.
• Je organiseert en zit overlegmomenten voor met leerling, ouders, mentor en gespecialiseerde (externe) ondersteuners zoals de orthopedagoog.
• Je interpreteert onderwijskundige rapporten en onderzoekgegevens en vertaalt deze naar handelingsadviezen voor het docenten team.
• Je stemt af en bewaakt handelingsadviezen en ontwikkelingsperspectieven van leerlingen met ouders. Je bespreekt de voortgang en stelt bij met leerling, ouders en betrokken ondersteuners.
• Je draagt zorgt voor externe doorverwijzing van leerlingen en de terugkoppeling ervan.
• Je onderhoudt externe contacten die voor de leerlingenzorg van belang zijn.

Functie-eisen

• Je hebt een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau (minor/master richting zorg is een pré).
• Je hebt theoretische en praktische kennis op het gebied van jeugdhulpverlening, leerstoornissen en gedragsproblemen.
• Je hebt kennis van de sociale kaart van Oisterwijk e.o.
• Je bent vaardig in het proactief organiseren en coördineren van het proces van leerlingbegeleiding.
• Je bent vaardig in het geven van sturing, het opzetten van plannen en het geven van adviezen.
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kan goed samenwerken. In je omgang met anderen vertoon je tactisch en sensitief gedrag.
• Je bent vaardig in het analyseren van de complexe problemen en het zoeken naar passende oplossingen.
• Je bent betrokken en flexibel.

Profiel van onze school

2College Durendael biedt een breed onderwijsaanbod aan, variërend van vmbo-b, -k en -gt tot havo en vwo (waaronder ook tweetalig havo en vwo). De verschillende afdelingen hebben een eigen karakter, passend bij de eigen leerlingen. De school heeft in 2019-2020 ongeveer 1550 leerlingen en bijna 180 medewerkers. Ondanks deze omvang ervaren werknemers Durendael als een hechte school waar veel collegialiteit heerst. Op Durendael staat de leerling centraal, maar wordt deze ook gestimuleerd om zelfstandig te acteren. Daarbij staat ondernemend zijn hoog in het vaandel. Werknemers krijgen de ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling en worden in dit proces ook begeleid. Bij Durendael werken we samen om tot goed onderwijs te komen voor iedere leerling.

Overige informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mevr. de Ponti, teamleider vmbo onderbouw via E ponti.j2@2college.nl of T 088 023 2670. Solliciteren is uitsluitend mogelijk via de site van OMO waarop u zich nu bevindt.

Solliciteer