Zorgcoördinator 0.6000 fte in Emmeloord

Op korte termijn verwacht Caleido ISK drie groepen extra onderwijs aan te gaan bieden. Het betreft een specifieke doelgroep, te weten alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Vanwege de specifieke doelgroep kiezen wij voor een aangepast lesaanbod.

Wat ga je doen?:
Als een probleem de deskundigheid en/of reguliere tijdsinvestering van de mentor overstijgt, wordt een leerling aangemeld bij de zorgcoördinator van de desbetreffende locatie. De zorgcoördinator initieert zorgactiviteiten en verwijst indien nodig door naar
interne deskundigen en externe instanties. Zij is verantwoordelijk voor de afstemming van de zorg door te communiceren met alle betrokkenen. De mentor draagt de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van problemen met leerlingen en hij kan daarbij beroep
doen op de zorg coördinator. De zorgcoördinator voert de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel uit.
 

Kennis:

  • Vaktechnische kennis van de zorgstructuur;
  • kennis van meldcodes, regels, e.d.;
  • kennis van leerling applicaties en leerlingvolgsystemen;
  • kennis van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk);
  • kennis van de specifieke behoeften van leerlingen met een migratieachtergrond;

 
Wij vragen:

  • een relevante mbo-opleiding, aangevuld met vakcursussen
  • Ervaring en affiniteit met de doelgroep (ISK);
  • Enthousiasme, gedrevenheid en betrokkenheid;
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd tot aan de zomervakantie 2022. Salariëring vindt plaats conform de CAO-VO
 

Solliciteer