trajectgroepbegeleider

trajectgroepbegeleider
School:RGO Middelharnis
Contactpersoon:Mevr. M. Weststrate, stafmedewerker P&O
Telefoonnummer:06-10146815
Sector:VO (Voortgezet Onderwijs)
Bijlage: zie https://www.roozz.nl/vacatures/trajectgroepbegeleider-rgo-middelharnis
Fte:0,55 – 0,75
Uren:22 – 30
Roosterdagen:maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Onderwijsvorm:vwo, havo, mavo, vmbo-tl, vmbo-bk, atheneum
Afdeling:niet van toepassing
Dienstverband:tijdelijk
Bevoegdheid:niet van toepassing
Aanvangsdatum:01-09-2019
Extra informatie: https://www.roozz.nl/vacatures/trajectgroepbegeleider-rgo-middelharnis
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij RGO breed (locaties Schoolstraat, Langeweg en de locatie Koningin Julianaweg) op zoek naar een Trajectgroepbegeleider voor 0,55 tot 0,75 fte.

Vacature Trajectgroepbegeleider
De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs vwo, havo,
mavo en vmbo op Goeree-Overflakkee. Bij ons zijn leerlingen gelijk, maar niet hetzelfde.
Kenmerken van onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor diversiteit. Wij bieden
onze circa 1750 leerlingen vrijheid binnen een duidelijk omlijnde structuur, zodat zij in een
veilige omgeving en dankzij prikkelend en uitdagend onderwijs gemotiveerd worden om te
groeien en het beste uit zichzelf te halen.

De RGO heeft ambitieuze plannen die zijn vastgelegd in ons strategisch beleidsplan RGO
2020. Wij zijn op zoek naar docenten die enthousiast worden bij het lezen hiervan en
samen met ons mee willen werken aan de realisatie. Wij geloven dat we door uitvoering te
geven aan onze plannen recht doen aan de veranderende onderwijsbehoefte van onze
leerlingen.

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij RGO breed (locaties Schoolstraat, Langeweg en de
locatie Koningin Julianaweg) op zoek naar een enthousiaste Trajectgroepbegeleider voor 0,55 tot 0,75 fte

De onderwijsondersteuning op de RGO is goed geregeld. Dat horen we vaak en daar zijn
we trots op, want ook dát is kenmerkend voor de kwaliteit van ons onderwijs. Soms heeft
een leerling wat extra hulp nodig. De mentor is er voor alle vragen of problemen waar een
leerling op school tegenaan loopt. Maar ook als het met vrienden/vriendinnen of thuis niet
zo lekker gaat met een leerling. De leerlingbegeleiders op school zijn er als extra
ondersteuning van de mentor, bijvoorbeeld als een leerling problemen heeft met ‘leren
leren’.

U begeleidt de leerlingen uit de trajectgroep met diverse hulpvragen aan de hand van het
vastgestelde stappenplan uit het ontwikkelingsperspectief (OPP). Concreet houdt dit in dat
u leerlingen begeleidt bij het maken van huiswerkopdrachten, maar ook bij het plannen en
structureren van hun huiswerk, proefwerken en toetsen. Ook houdt u de planning voor
opdrachten van leerlingen bij. U voert gesprekken met leerlingen om de voortgang van de
OPP-doelen te bespreken, u signaleert aandachtspunten en/of problemen en bespreekt
deze met de betreffende coördinator onderwijsondersteuning en andere belanghebbenden.
Daarvoor is het belangrijk dat u kennis heeft van de meest voorkomende diagnoses, de
bijpassende handelingsadviezen en handelingsplannen. Ook vragen wij dat u naast een
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, ook een goede algemene ontwikkeling
heeft en kennis heeft van de vakken die bij ons op school worden gegeven. Denk daarbij
aan wiskunde, Engels, economie, biologie, scheikunde, natuurkunde, aardrijkskunde,
geschiedenis etc. Ook is het belangrijk dat u communicatief vaardig, empathisch, flexibel en
overtuigend bent.

Functie
De ingangsdatum is vanaf de start van het nieuwe schooljaar. De functie wordt
aangeboden op basis van tijdelijkheid (CAO VO artikel. 9.b.2 lid 1).
Voor deze functie vragen wij dat de kandidaat beschikt over een opleiding als
onderwijsassistent of gelijkwaardig op minimaal mbo-niveau 4. Het plezier hebben in de
omgang met leerlingen is vanzelfsprekend. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de
CAO VO. Onze reiskostenregeling woon-werkverkeer wijkt daar positief vanaf. De functie is
ingeschaald in functieschaal 6.

Solliciteren
Uw brief met curriculum vitae kunt u tot en met 25 augustus a.s. mailen aan mevrouw Mariëtte Weststrate, 
onze stafmedewerker Personeel & Organisatie, via de vacature site www.roozz.nl
Sollicitatiegesprekken zullen vanwege de zomervakantie worden gepland in week 36.

https://www.roozz.nl/vacatures/trajectgroepbegeleider-rgo-middelharnis

Solliciteer