TOM-coach in Doetinchem

Wij zijn op zoek naar een enthousiast, leergierig, flexibel en doortastend persoon met hart voor de leerling, die ons Expertisepunt wil komen versterken. Als TOM-coach pak je de regie in TOM-trajecten en ben je medeverantwoordelijk voor het draaien van
de trajectklas.

Omvang
Voor onze locatie in Doetinchem zijn wij per 1 augustus 2021 op zoek naar een TOM-coach. Het gaat om een functie van 0,7 – 1,0 fte.

Wat ga je doen?

De TOM-coach zet een Traject Op Maat uit, monitort, stuurt en evalueert het traject met alle betrokkenen. Hij/Zij ondersteeund leelingen met een specifieke, meervoudige en/of complexe hulpvraag, waarbij het ontwikkelingsperspectief in het geding is.

Taken TOM-coach

 • Het uitzetten en vormgeven  van Trajecten Op Maat op oplossingsgerichte wijze;
 • Overleg en afstemming van Trajecten met andere medewerkers binnen het Expertise Punt: coördinator onderwijsondersteuning, orthopedagoog, Jeugd Maatschappelijk Werk en TOM-coach;
 • Het inventariseren van de problematiek bij de leerling, het doen van dossieronderzoek, inventarisatie bij docententeam en formuleren van voorlopige hulpvragen;
 • Intakegesprek voor het Traject op Maat met ouders, leerling, mentor en eventuele interne/ externe betrokkenen, waarbij (TOM) doelen gezamenlijk worden geformuleerd ( vragenlijst nader te ontwikkelen) digitaal, lijsten vooraf invullen, gespreksvoorbereiding;
 • Inbrengen van casuïstiek ( mentor, inventarisatie + format probleembeschrijving) in ondersteuningsoverleg en verwerking van de gegevens in Magister;
 • Participeren in het teamoverleg of klassenbespreking waar nodig;
 • Uitvoeren van gerichte observaties op hulpvragen van de leerling in de klas;
 • Het opstellen en evalueren van een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) in samenspraak met leerling en ouders;
 • Het opstellen en bijstellen van doelen binnen het OPP;
 • Ondersteunen van de TOM-leerling op schoolse taken;
 • Begeleiden leerlingen tijdens werkuren in trajectklas (8.15- 16.00 uur);
 • Het voeren van oplossingsgerichte coachingsgesprekken met een leerling op aspecten van gedrag, werkhouding en welbevinden;
 • Het houden van trainingen met meerdere leerlingen die een TOM-traject volgen;
 • Het docententeam informeren over de voortgang van het traject.

Je profiel

 • Je hebt een relevantie, afgeronde hbo-opleiding en volgt de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs;
 • Affiniteit met onderwijs en aansluiting bij de doelgroep;
 • Kennis van stoornissen en leerproblemen;
 • Ervaring met het aanleren van verschillende leerstrategieën en planningsvaardigheden;
 • Ervaring met het aanleren van sociale vaardigheden;
 • Beheersen van observatietechnieken (Beeldcoaching);
 • Sterke communicatieve vaardigheden;
 • Flexibel in de omgang;
 • Goede gespreksvaardigheden. 

Waar staan we voor?
Zone.college verzorgt groots en groen onderwijs voor alle generaties. Met zorg en aandacht bieden wij leerlingen, studenten en medewerkers een groene, uitdagende leeromgeving waarin ze nieuwe mogelijkheden ontdekken. En waarin ze zich ontwikkelen met hoofd,
hart en handen. Zelf en vooral samen. Zo groeien ze uit tot zelfbewuste, zorgzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken mensen. Wereldburgers met oog voor duurzaamheid en leefbaarheid. Zo halen wij ieders beste binnenste buiten.

Wat kun je van ons verwachten?
Bij Zone.college doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat jij elke dag met plezier naar je werk gaat. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich op hun gemak voelen en geven je de  vrijheid om het onderwijs in samenwerking met je collega’s vorm te geven.
Middels studiedagen en scholing kun jij je als TOM-coach  verder ontwikkelen. Hij zien jou, als unieke medewerker en zetten je graag in op je talenten!

Salaris is conform cao mbo (Schaal 10, gelijk aan LB inschaling) en een aantal Zone.college-specifieke arbeidsvoorwaarden, kijk hiervoor op onze website.

Solliciteer