Teamleider vwo-bovenbouw

De functie
U vormt samen met de andere acht teamleiders en de rector de schoolleiding van de school. Als teamleider geeft u leiding aan een team van ongeveer 25 leden. U bent eerste aanspreekpunt voor de rector. U voert ontwikkel-/functionerings- en beoordelingsgesprekken
en stelt in samenspraak met het team een teamplan op en bewaakt de voortgang hierin. U levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid binnen het Herbert Vissers College en vertaalt dit naar een concrete onderwijsprogrammering voor het
team in het teamplan. U zorgt er samen met uw collega teamleiders voor dat dit leidt tot een gedragen programma met een doorlopende leerlijn voor de leerlingen. Verder bent u verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs binnen de afdeling, begeleidt
u onderwijskundige vernieuwingen en bevordert en bewaakt u het gewenste pedagogisch-didactische klimaat. U stuurt op samenwerking (teamontwikkeling) en resultaat. U zorgt voor een duidelijke profilering van het vwo in Nieuw-Vennep en omstreken.

Daarnaast verzorgt u een nog vast te stellen aantal lessen en heeft u een aantal taken in een schoolbrede portefeuille. Ook bent u verantwoordelijk voor een aantal secties en werkt u hier nauw samen met de desbetreffende sectieleiders.

In het vwo-bovenbouwteam wordt sinds een paar jaar gewerkt aan een eigentijdse vorm van onderwijs, waarin ruimte en uitdaging voor de leerlingen en het persoonlijker maken van het onderwijs centraal staan. We zoeken een verbindende en bevlogen teamleider die
samen met ons op de ingeslagen weg verder wil gaan.

Wie zoeken wij?
U hebt ruime ervaring in het voortgezet onderwijs, beschikt over bewezen leiderschapskwaliteiten en werkt vanuit een heldere onderwijskundige visie die aansluit op de visie van het HVC. U bent in staat docenten te begeleiden en te coachen in een veranderings-
en verbeterproces in de verdere ontwikkeling van het team. Inspireren en overtuigen zijn daarbij belangrijke vaardigheden. U maakt duidelijke afspraken met medewerkers over te bereiken resultaten en weet draagvlak te creëren. Daarbij bent u in staat om verschillende
interventiemethodieken in te zetten. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen en het nemen van besluiten niet uit de weg. In de dagelijkse praktijk bent u zichtbaar voor uw collega’s en de leerlingen. In deze functie bent u “het visitekaartje” van de school
en het team, vooral naar leerlingen en ouders. U bent in staat uzelf en de school uitstekend te vertegenwoordigen/presenteren.

Het team heeft behoefte aan een teamleider die de onderlinge verbinding stimuleert om samen het verschil te maken als team en daarbij de talenten van elk teamlid weet in te zetten op een manier die de onderwijsontwikkeling versterkt.

Opdracht
De nieuwe teamleider vwo-bovenbouw mag leiding geven aan een team dat volop in ontwikkeling is en streeft naar groei van het aantal leerlingen. De ingezette koers heeft als doel om leerlingen naast mooie resultaten het zelfvertrouwen te geven om zelfstandig
keuzes te kunnen maken in het eigen leerproces. Door middel van echt contact en coaching begeleiden we de leerlingen daarbij. Daarnaast geven we de leerling meer keuzevrijheid en inzicht in het proces van het leren zelf.

Van de nieuwe teamleider wordt verwacht dat hij/zij:

 • docenten inspireert tot het bieden van boeiend en duurzaam onderwijs om daarmee leerlingen te stimuleren tot leren;
 • in staat is om samen met het team een belangrijke onderwijsvernieuwing vorm te geven en de komende jaren neer te zetten;
 • een duidelijke visie heeft op de toekomst van het vwo en op het leren van leerlingen;
 • affiniteit heeft met het gebruik van technologie in het onderwijs, met name op het gebied van 1 op 1 onderwijs;
 • ruime ervaring heeft in het voortgezet onderwijs en bij voorkeur met innovatieve projecten;
 • op open, inspirerende en coachende wijze leiding geeft aan het team;
 • empathisch en benaderbaar is, goed kan luisteren maar ook knopen doorhakt als dat nodig is;
 • teamspeler is;
 • grote betrokkenheid bij leerlingen en collega’s heeft;
 • duidelijk, doortastend en resultaatgericht is;
 • een krachtige, inspirerende uitstraling heeft;
 • beschikt over een relevante, bij voorkeur eerstegraads, onderwijsbevoegdheid alsmede een academisch werk- en denkniveau;
 • kennis heeft van en ervaring heeft met kwaliteitszorg en in staat is om binnen het team te sturen op kwaliteit;
 • in staat is om de school te vertegenwoordigen in externe overleggen.

Kennis van werving en PR is een pré.

Wat hebben wij te bieden?
Wij bieden een uitdagende functie in een veranderende omgeving. De functie is ingeschaald in schaal 12 van de CAO VO. Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Solliciteer