Teamleider VO

Voor onze locatie het Zwin College in Oostburg zijn wij met ingang van 1 augustus 2019 op zoek naar nieuwe collega’s voor de functie van:
 
Teamleider m/v
 1.9 fte – schaal 12 CAO VO

Functie:
Voor de functie van teamleider zijn wij op zoek naar een kandidaat die verantwoordelijk is voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het team en die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de scholengemeenschap.
 
Werkzaamheden:
Als teamleider neemt je deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de brede scholengemeenschap, school of locatie. Je bent lid van het managementteam en adviseert de directeur/rector over vernieuwing van het onderwijsbeleid.
Verder geef je leiding aan de docenten en voer je functionerings- en beoordelingsgesprekken. Je bent verantwoordelijk voor de personele zorg, het personeelsbeheer, de werving en selectie van personeel en bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school.
Je draagt zorg voor de rapportvergadering en bent verantwoordelijk voor de communicatie naar ouders en de responsgroep.
 
Kennis en vaardigheden:
Van de teamleider verwachten we een brede kennis van en inzicht in het onderwijs en van de maatschappelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs. Naast kennis van onderwijskundige processen ben je in staat om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en heb je ervaring
met het opstellen van uitvoeringsplannen. Je bent in staat om het team sturing te geven en te begeleiden in de veranderingsprocessen die optreden door de fusie. Met je persoonlijkheid creëer je een open aanspreekcultuur en een veilige werkomgeving.
 

De functie van teamleider wordt conform CAO VO gehonoreerd in schaal 12 (minimaal
€ 3.561,- tot maximaal € 5.546,- bij een fulltime dienstverband). Inschaling vindt plaats op basis van ervaring.  De vacature zal zowel intern als extern uitgezet worden waarbij interne kandidaten de voorkeur genieten.

 

Solliciteer