Teamleider Trinoom

Het werken op de Trinoom vraagt om een flexibele en professionele houding. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, hebt overtuigingskracht en bent in staat verantwoordelijk te nemen. Je bent breed inzetbaar en een teamspeler.

In deze functie als teamleider

 • draag je bij aan de formulering van leer- en ontwikkelingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren
 • geef je vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school. Je doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma’s en draagt zorg voor de implementatie hiervan
 • signaleer en analyseer je behoeften tot vernieuwing van het onderwijs. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s en adviseert de directeur hierover
 • plan je vergaderingen, bereidt ze voor en treedt op als voorzitter
 • begeleid je (startende) leraren en collega’s bij onderwijs, leerlingbegeleiding, scholing en ontwikkeling. Je legt daarvoor klassenbezoeken af en voert (voortgangs)gesprekken
 • stuur je de bovenbouwgroepen aan vanuit je rol
 • houd je de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breid je deze zo nodig uit
 • neem je deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie, blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied en bestudeer je vakliteratuur
 • draag je zorg voor afstemming en goede communicatie met externe partijen als Stichting de Brink, kinderopvang de eerste stap en het voortgezet onderwijs.

Wij zoeken iemand die daarnaast:

 • de visie, missie en kernwaarden van de Trinoom onderschrijft
 • vanuit betrokkenheid het welbevinden van de kinderen voorop zet
 • theoretische en praktische, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden heeft
 • vaardig is in:

o het leiding geven aan professionals
o procesmatig werken (PDCA-cyclus) vanuit schoolplan, jaardoelen
o organiseren en begeleiden van werkprocessen
o het vervullen van een initiërende rol in het teamleren
o het onderhouden van contacten

 •  ruime kennis en vaardigheid bezit in de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied in het onderwijs
 •  ervaring heeft als coördinator en een opleiding als midden manager/ directeur heeft afgerond of bereid deze te           gaan volgen /af te ronden
 •  een HBO+ werk- en denkniveau heeft.

Als teamleider op de Trinoom herken je jezelf in de volgende competenties:

 • Samenwerken: Je zet jezelf in om samen met anderen resultaten te bereiken op verschillende hiërarchische niveaus en draagt daarmee bij aan een gezamenlijk doel. Je denkt en handelt vanuit gemeenschappelijke belangen.
 • Leidinggeven: Je geeft richting en sturing aan anderen in het kader van hun taakvervulling. Als leidinggevende motiveer en inspireer je anderen en zet je anderen tot nadenken en verbeteren van eigen gedrag.
 • Flexibel opstellen: Je past eigen ideeën en werkwijzen aan bij veranderende eisen en omstandigheden. Je staat open voor nieuwe ideeën en gaat actief op zoek naar alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken.
 • Mondeling communiceren: Je draagt ideeën, meningen en informatie aan anderen over in duidelijke taal. Je reageert tactvol en effectief op behoeften en gevoelens van anderen en past je taal en terminologie aan bij je doelgroep.
 • Schriftelijk communiceren: Je stelt ideeën, meningen en informatie duidelijk op schrift, met een heldere opzet en structuur. Je schrijft grammaticaal correct en qua taal en terminologie sluit je aan bij de doelgroep.
 • Reflecteren en ontwikkelen: Je reflecteert op eigen kwaliteiten en leerpunten en werkt actief aan eigen ontwikkeling. Je kent de sterke en zwakke punten van je functioneren. Je toont de wil om te leren en volgt actuele ontwikkelingen op
  het vakgebied en je kwalificeert je verder door het volgen van cursussen.

Wij bieden jou:

 •  een enthousiast, professioneel team van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel
 •  ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng
 •  een goede begeleiding en ondersteuning
 •  de mogelijkheid tot groeien in deze functie
 •  opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
 •  ambulante inzet van 4 dagen in de week
 •  een contract voor 32 tot 40 uur, voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast (voor externe kandidaten)
 •  een beloning in AB-schaal conform CAO PO, inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Solliciteer