Teamleider (t)havo 3,4,5 tevens lid van de schoolleiding in Amstelveen

Er komt bij ons op school een functie van teamleider bovenbouw (t)havo (klas 3, 4, 5) beschikbaar. Dit school- en functieprofiel is opgesteld om een kandidaat/geïnteresseerde te informeren over de schoolorganisatie, de functie die vacant is en de context
waarbinnen die functie wordt uitgevoerd. Het profiel is afgeleid uit de huidige praktijk van werken op het Hermann Wesselink College en is besproken met leden van de schoolleiding, teamleden, de personeelsgeleding van de medezeggenschap en binnen de school.
 
School- en organisatieprofiel
Het Hermann Wesselink College is een christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t; alle opleidingen worden zowel Nederlandstalig als tweetalig aangeboden. De school is al bijna zestig jaar een begrip in Amstelveen. De school telt rond de 1850
leerlingen, voor twee derde deel afkomstig uit Amstelveen en voor een derde deel uit omliggende gemeenten als Aalsmeer, Ouderkerk, Uithoorn en Badhoevedorp. De vwo-afdeling is verreweg het grootst, de vmbo-t-afdeling het kleinst. Het HWC is senior TTO school.
 
De school is opgedeeld in vijf teams van elk zo’n 350 leerlingen en 25 docenten. Dat maakt het voor leerlingen en docenten overzichtelijk en persoonlijk. We stellen hoge eisen aan leerlingen, maar ze kunnen ook rekenen op een intensieve en veelzijdige begeleiding.
We vinden niet alleen een diploma belangrijk, maar hechten ook waarde aan de vorming van jonge mensen. Daarom organiseren we, zowel binnen als buiten de lessen, veel activiteiten voor en door leerlingen.
 
Onlangs hebben we intrek genomen in een nieuw en modern gebouw, vlakbij de oude school.
In het onderwijs op het HWC staat het leren van de leerling centraal, met veel extra keuzemogelijkheden. In ons leerplan nemen kunstzinnige en klassieke vorming, internationale oriëntatie en het β-onderwijs een vooraanstaande plaats in. De school staat bekend
om haar goede examenresultaten.
 

Functieprofiel
De functie
De teamleider is verantwoordelijk voor drie belangrijke thema’s in de school:

 • de dagelijkse gang van zaken in het team (leerlingen, ouders, resultaten, activiteiten)
 • personeelszorg voor de leden van het team (faciliteren en ondersteunen, functioneringsgesprekken en beoordelen)
 • versterking en uitvoering van de onderwijskundige ontwikkeling

Het team
Het team (t)havo 3, 4, 5 kenmerkt zich door betrokken en ervaren docenten die een hoge kwaliteit van werken nastreven. De leerlingen waar zij zorg voor dragen zijn divers. In havo 3 en 4 stromen leerlingen in vanuit zowel vmbo-t als vwo. Een deel van die leerlingen
komt van andere scholen dan het HWC. Motivatie en differentiatie zijn als gevolg daarvan belangrijke thema’s, zowel in de lessen als in het mentoraat. Een aantal jaar geleden is gestart met de tweetalige havo. De verdere ontwikkeling daarvan vraagt versterkte
aandacht. Het docententeam werkt graag vanuit vertrouwen en is op zoek naar een teamleider die adequaat handelt, op een persoonlijke manier zorg draagt voor het team en in staat is om de individuele kwaliteiten van teamleden ook te benutten voor gemeenschappelijke
uitdagingen waar het team voor staat. Iedereen heeft professionele ruimte om eigen keuzes te maken, die bijdragen aan het realiseren van de doelen die de school/het team zich heeft gesteld. Dat gaat gepaard met professionele verantwoordelijkheid.
De context
De teamleider wordt lid van de schoolleiding, die verder bestaat uit vier onderwijskundige teamleiders, de teamleider OOP, de teamleider zorg, de conrector en de rector. De rector is integraal verantwoordelijk. Het Hermann Wesselink College kent daarnaast ook
stafmedewerkers die zich bezig houden met onderwijs, onderzoek, personeel, financiën en facilitaire zaken. We willen in de komende tijd samen nadenken over het begrip ‘gedeeld leiderschap’ en nagaan hoe dat nog beter toepasbaar is bij ons op school. Op basis
hiervan kan de inhoud van de baan na verloop van tijd wijzigen. Het Hermann Wesselink College maakt deel uit van de stichting Cedergroep. Binnen deze stichting wordt in toenemende mate samengewerkt. De aan te stellen teamleider zal die samenwerking op de hem/haar
toevertrouwde thema’s ook tegenkomen. Voor de uitvoering van hun taak worden teamleiders mede ondersteund door leerjaarcoördinatoren en activiteitencoördinatoren.
 
De opdracht
De opdracht voor de nieuwe teamleider bestaat uit:

 • Leidinggeven aan het team en een bijdrage leveren aan de schoolleiding en de ontwikkeling van de school.
 • Binnen het team en in samenwerking met de schoolleiding verder uitwerken en versterken van de twee pijlers van het Hermann Wesselink College, namelijk internationalisering en kunst en cultuur.
 • Het faciliteren en versterken van onderwijsontwikkeling, met bijzondere aandacht voor het leren en motiveren van de havo-leerling.
 • Verder ontwikkelen van de tweetalige havo, in samenwerking met de andere TTO-teamleiders.
 • Samenwerking en samenhang binnen het team verder versterken.

 
Selectiecriteria

 • HBO+ of academisch denk- en werkniveau
 • Een onderwijsbevoegdheid
 • Affiniteit met havoleerlingen
 • Iemand die zich voor langere tijd wil verbinden aan de school
 • Leidinggevende ervaring in het onderwijs

Persoonlijk profiel en competenties
Als teamleider bent u in staat om mensen te boeien en aan te spreken door een stijl van werken die zowel verbindend als gezaghebbend is. U bent in staat te luisteren naar de collega’s in het team en weet hen aan u te binden. Het team wordt gekenmerkt door een
hoge mate van betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en ouders. Binnen deze context bent u in staat draagvlak te creëren voor beleid en ontwikkeling, medewerkers uit te dagen en te bouwen aan een professionele cultuur waarin het elkaar aanspreken op gemaakte
afspraken bestaat naast het elkaar vertrouwen en stimuleren.
 
Als teamleider geeft u, waar nodig, impulsen om de geformuleerde doelen te bereiken en benut u de deskundigheid van anderen. U stimuleert initiatieven en vertaalt uw inzichten naar onderwijskundig beleid. U maakt onderbouwde keuzes. U bent niet bang buiten
uw comfortzone te treden en biedt nieuwe perspectieven. De complexiteit van het huidige onderwijskundige voortgezet onderwijs met zijn uitdagingen is u bekend. U vindt de balans tussen daadkracht en verbinding. U geeft kleur aan de koers van het team en de
school. U bent toegankelijk, transparant en u stelt vragen.
 
U bent een betrokken en betrouwbare collega binnen de schoolleiding. U herkent zich in de christelijke identiteit van de school en wilt van daaruit werken.

U combineert een krachtige, aanwezige en rustige persoonlijkheid met nuchterheid en ruimte voor de ander. U bent zichtbaar in de school, toegankelijk en betrokken. U hebt natuurlijk gezag en weet van aanpakken en doorpakken. U bent in staat om te delegeren
en eigenaarschap van docenten, leerlingen en ouders te bevorderen. U draagt met betrouwbaarheid en empathie bij aan de veiligheid in de school.

Informatie
Er is een uitgebreider school- en functieprofiel. Onze website biedt veel informatie over de school. Daarnaast kunt u ons schoolplan 2020-2024 lezen, deze is op verzoek beschikbaar.
 

Dit betreft een 0,8 /1,0 fte functie die bij gebleken geschiktheid uitzicht biedt op een vast dienstverband.
Bij deze functie hoort een passende beloning, de arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO VO, schaal 12 directie.
 

Solliciteer