Teamleider PO

Wij zijn op zoek naar een teamleider die oplossingsgericht is en samenwerking hoog in het vaandel heeft staan.

Word jij onze nieuwe collega?

Wat verwachten wij van je
● dat je op schoolniveau mee kunt denken
● je het belang van de school boven je eigen belang kunt stellen
● Een cursus bouwcoördinator en/ of een middenmanagement opleiding hebt gevolgd of bereid bent te gaan volgen
● collega’s in hun kracht kunt zetten

Over onze school
Op basisschool ‘t Venne zijn de leerkrachten eigenaar van de inhoudelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat zij veel ruimte krijgen om hun eigen onderwijs vorm te geven. ‘t Venne heeft een goede kwalificatie van de inspectie en is een innovatieve school. We
denken in kansen en mogelijkheden. In schooljaar ht 2018-2019 bezoeken rond de 280 leerlingen de school, verdeeld over 11 groepen.
‘t Venne draagt daaraan bij door gedegen onderwijs op de basisvakken taal, rekenen, (begrijpend) lezen te geven. Er wordt veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling, waaronder wij zowel de technieken als het creatieve denkproces verstaan. De 21st century
skills,vaardigheden die nodig zijn om de toekomst te creëren, hebben een steeds belangrijkere plek inhet onderwijs. Er is veel aandacht voor
mediawijsheid , er is een LEFgroep en een Stroomgroep. In de middagen werken we volgens het Slimfit-principe. Op ’t Venne ontdekken en ontwikkelen kinderen hun talenten om vanuit kracht de toekomst te creëren en zichzelf te
onderscheiden. Ieder kind is anders, heeft andere talenten en woont, leeft en leert in een andere context. Wij zien het als onze belangrijkste taak om in de samenwerking met het kind en zijnouders, binnen de
kerntriade, een zo optimaal mogelijke context voor leren en ontwikkelen te creëren.’

Werkdagen
in overleg, bij voorkeur de woensdag, de dag waarop je als ambulant teamleider werkt en twee dagen voor de groep in de bouw waar je werkt.
 

 

Je bent mede-verantwoordelijk voor de gang van zaken in het cluster met betrekking tot het onderwijs, de organisatie en de leerkrachten.

De taken van een teamleider zijn:
● begeleiden en coachen van startende/ nieuwe leerkrachten
● je ondersteunt de directeur bij het aansturen en doorvoeren van veranderingen en maakt daar collega’s enthousiast en actief voor
● je geeft leiding aan het cluster en vertegenwoordigt dat cluster. De samenstelling van het cluster kan per schooljaar verschillen
● je wordt aangestuurd door de directie
● je legt verantwoording af bij de directie
● je bent lid van het managementteam
● je bepaalt mede het beleid van de school: organisatiestructuren, onderwijsvernieuwingen.
● je geeft je mening in MT overleggen, maar je hebt wel een onafhankelijke positie. Je houdt het belang van de school als geheel in het oog en dat kan soms afwijken van het belang van het desbetreffende cluster
● je plant en coördineert; clustervergaderingen/ cluster -roosters/ overzicht op afspraken/ visie.
● je geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het cluster; briefing, dagelijkse bereikbaarheid
● je bereidt vergaderingen voor
● je leidt een vergadering en coördineert de notulen
● je coördineert de afspraken binnen het cluster
● je doet regelmatig klassenbezoeken en koppelt dit terug aan de leerkracht en in de MT overleggen
● je biedt de gelegenheid om aan andere collega’s collegiale consultaties
● je denkt mee aan oplossingen bij ziekte/ inval
● je denkt mee met de formatie
● je beheert het taakbeleid
● je bent de tussenpersoon tussen het directie en het cluster, de communicatielijn is dus; je gaat eerst naar de teamleider dan naar gaat de teamleider naar de directie.
● je werkt samen met de intern begeleider over de zorg binnen het cluster
● je spreekt collega’s aan op het nakomen van afspraken
● je bent één dag per week ambulant en krijgt hier naast, in overleg, geen extra schooltaken
● je bewaakt de doorgaande lijn tussen de verschillende clusters.
● afmelden wordt gedaan bij de teamleiders en de teamleider zoekt oplossingen met het MT.
● voor doktersafspraken o.i.d. vraag je toestemming aan de teamleider

De verwachtingen die wij hebben van een teamleider zijn:
● je hebt ruime werkervaring als leerkracht in verschillende groepen en/of verschillende scholen
● je hebt een brede inzetbaarheid in minimaal twee clusters
● je hebt zicht op didactische lijnen
● je pedagogisch handelen en pedagogische kennis is ruim aanwezig
● je kan kennis uit de eigen praktijk delen met collega’s
● je kan goede beoordelingen als leerkracht laten zien
● je bent enthousiast, werkt met passie, proactief, stressbestendig, flexibel
● je bent een voorbeeldfunctie in de school
● je hebt een gedreven, enthousiasmerende werkhouding
● je kunt concretiseren, implementeren en delegeren
● je hebt kennis van het schoolconcept en je bent in staat dit uit te dragen zowel intern als extern
● je kunt collega’s motiveren/ stimuleren
● je hebt een goede zelfreflectie
● je bent in bezit van je certificaat ‘de trein van boos naar middel’
● je staat minimaal 1 dag voor de groep in het cluster waarin je leidinggeeft.
● je bent minimaal 3 dagen op school, zichtbaar voor het cluster

Solliciteer