Teamleider onderbouw praktijkonderwijs in Rijswijk

Het Stanislascollege Praktijkonderwijs is een school waar talenten en op je eigen unieke manier ontwikkelen centraal staat. De school biedt onderwijs aan zo’n 220 leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Aan onze school zijn ca. 35 medewerkers verbonden.

De leerlingen van het Stanislascollege Praktijkonderwijs worden door onderwijs op maat geleid naar een passende plek op de arbeidsmarkt en/of een vervolgopleiding. Er vindt op onze school veel individuele begeleiding plaats. 
Onze school staat bekend om de gemoedelijkheid, individuele aandacht en betrokkenheid naar de leerling en naar elkaar. Wij hebben begrip voor en geduld met de leerlingen zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. De school stond aan de wieg van de ontwikkeling
van het praktijkdiploma; vanzelfsprekend sluiten leerlingen hun VO-schoolloopbaan dan ook af met het Praktijkschooldiploma. Daarnaast bieden wij intern de mogelijkheid om het MBO Entree diploma te behalen.

Per 1 mei zoeken wij voor onze school Stanislascollege Praktijkonderwijs  een
Teamleider onderbouw  (0,8 – 1,0 fte) die op inspirerende wijze leiding geeft aan deze afdeling. De teamleider heeft veel aandacht voor verdere versterking van de onderwijskundige visie, professioneel handelen en kwaliteitsstructuur, de teamgeest
maar zeker ook voor de doelgroep en context van het praktijkonderwijs.

Het Stanislascollege Praktijkonderwijs is bezig met een aantal grote ontwikkelingen:

 • Het mogelijk maken van een passender aanbod door het onderwijs aan te laten sluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt/dagbesteding door een flexibel aanbod binnen een rijke leeromgeving. Met als doel een passende en duurzame uitstroom voor leerlingen o.a.
  door flexibilisering van de leerroutes van leerlingen; door ontwikkelen van de doorlopende leerlijn.
 • Het inrichten van een toekomstbestendige organisatie, bijvoorbeeld het verder versterken van de fasestructuur en het inrichten van het onderwijs binnen profielen
 • Kwaliteitsimpuls onderwijs: integratie theorie en praktijk, rijke leeromgeving, levensecht leren, aansluiting arbeid en dagbesteding;
 • Versterking van het eigenaarschap bij teams en individuele medewerkers.

Deze  teamleider…

 • heeft een eigentijdse, vernieuwende en liefst ook wat eigen visie op het praktijkonderwijs en kan op basis van deze visie voor de school een lange termijn plan ontwikkelen inclusief doelstellingen en speerpunten.
 • de teamleider inspireert alle leden van de afdeling, draagt voor samenhang om verantwoordelijkheid voor verandering te nemen;
 • heeft affiniteit met onze doelgroep en is in staat om met geduld en humor onze leerlingen de juiste weg te wijzen
 • neemt beslissingen over de inhoud, levert adviezen aan de directeur over de inhoud van het onderwijs en de te ontwikkelen activiteiten, bij het opstellen van het jaarrooster en bewaken en beheren daarvan en bij het leiden van projecten;
 • denkt in kansen en is iemand die medewerkers ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei en dat vervolgens ook verwacht en daarop stuurt;
 • werkt op basis van wederzijds vertrouwen en respect; biedt ruimte aan docenten en OOP en maakt effectief gebruik van de deskundigheid en ervaring van medewerkers op de locaties m/h/v;
 • erkent het belang van een goed leer- en werkklimaat voor leerlingen en medewerkers op de vestiging en levert hieraan actief een bijdrage;
 • laat stevigheid zien; is in staat om mensen aan te spreken op de kwaliteit van hun werkzaamheden en laat hen reflecteren op het eigen handelen;
 • is zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers; is iemand bij wie je makkelijk naar binnen loopt; iemand die medewerkers complimenten geeft bij buitengewone prestaties en rekening houdt met individuele verschillen tussen medewerkers;
 • heeft affiniteit en kennis over de met financiële processen binnen het onderwijs.

 
De teamleider behoort tot het middenmanagement van de school en vormt samen met de directeur, en de teamleider bovenbouw het managementteam van de school. Hij/zij heeft de verantwoording voor het onderwijskundige en begeleidingsproces van de onderbouw van de
praktijkschool en geeft leiding aan de medewerkers van het team, bestaande uit circa 15 medewerkers. De teamleider draagt tevens zorg voor het coördineren en uitwerken van onderwijsontwikkelingen. De teamleider houdt zich bezig met het onderwijskundig leiderschap
en heeft een duidelijk visie op onderwijs
 
Functie eisen

 • HBO denk- en werkniveau
 • Bij voorkeur lesbevoegdheid om bij uitzondering lesgevende taken op te kunnen pakken.
 • Ervaring in het (praktijk) onderwijs
 • Heeft ervaring met leidinggeven in het onderwijs en ervaring en affiniteit met onze doelgroep
 • Kennis en inzicht in problematiek van dag- en jaarroosters en roosterapplicaties.
 • Vaardigheid in het analyseren van de zich voordoende ontwikkelingen
 • Vaardigheid in het opstellen van adviezen (o.a. beleidsnotities) en (meerjaren)plannen
 • Adviserende en communicatieve vaardigheden
 • Bereidheid om de missie en de kernwaarden van Stanislascollege en Lucas onderwijs te onderschrijven

Solliciteer