Teamleider Onderbouw in Haaksbergen

Bereik jij succes door collega’s ruimte te bieden voor eigen verantwoordelijkheid?
Ben jij een inspirerende leider die het een uitdaging vindt om het Talentgericht Onderwijs op het Assink verder vorm te geven?

Wij zoeken een inspirerende, mensgerichte teamleider met een scherp oog voor de professionalisering van het team! Lees meer in deze vacature.

Het Assink lyceum is onderdeel van de Stichting Portuur en staat onder het bevoegd gezag van een bestuur met gedelegeerde verantwoording naar de directeur van het Assink lyceum.

Het Assink lyceum is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Haaksbergen en Berkelland en biedt schoolbreed onderwijs van vmbo tot en met gymnasium/vwo plus. De school is verdeeld in 8 onderwijsteams waarbij elk team een teamleider heeft. De teamleiders vormen samen met de directeur de schoolleiding. Jouw werkzaamheden als teamleider worden uitgevoerd binnen Het Assink lyceum, bestaande uit meerdere locaties voor in totaliteit ± 2.500 leerlingen.

Op het Assink lyceum werken en leren we vanuit onze kernwaarden

Vertrouwen- Verbinden – Verantwoordelijkheid – Respect – Ontwikkelingsgericht

Het Assink is in 2020-2021 gestart met het nieuwe onderwijsconcept ‘Talentgericht Onderwijs”, een onderwijsconcept waarbij het onderwijs en begeleiding afgestemd wordt op de leerbehoefte en talent van de leerling.

Verantwoordelijkheden

Als teamleider geef je leiding aan een team van circa 25 leraren en onderwijsassistenten. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en begeleiding van de betreffende doelgroep leerlingen (±300 leerlingen).

Als teamleider ben je ook lid van de schoolleiding en daarmee medeverantwoordelijk voor de schoolbrede beleidsontwikkeling en verantwoordelijk voor uitvoering, continuïteit en borging van het schoolbrede beleid in jouw eigen onderwijsteam. Met je team ga je de uitdaging aan om Talentgericht Onderwijs te verdiepen en door te ontwikkelen voor je eigen doelgroep.

Naast je primaire taak van leidinggeven aan je eigen team heb je ook 1 of meerdere schoolbrede portefeuilles (bijvoorbeeld: leerlingondersteuning).

Verder verbind je het onderwijs met de externe omgeving en betrek je ook ouders bij het onderwijs en de begeleiding van hun kinderen.

Je bent een onderwijskundige leider met een groot empathisch vermogen, je werkt mens- en resultaatgericht. Jouw leiderschapsvaardigheden zijn gericht op het coachen van professionals en het toekennen van verantwoordelijkheden. Je bent besluitvaardig en koersvast. Je weet collega’s als professionals mee te nemen in het realiseren van de ambitie van de school.

We vinden het belangrijk dat je kennis en inzicht hebt in de onderwijskundige en van maatschappelijke ontwikkelingen. Je bent vaardig in het ontwikkelen van schoolbreed en onderwijskundig beleid en je hebt ervaring in het vertalen van beleid naar doel en resultaatgericht werken. Je spreekt teamleden aan op hun professionaliteit en verantwoordelijkheden. Je bent leergierig, je ziet grenzen verleggen als een uitdaging.

Verder verwachten wij dat je:

  • ervaring hebt met het verzorgen van regulier onderwijs;
  • ervaring hebt met leidinggeven aan of aansturen van leraren;
  • een opleiding onderwijsmanagement hebt gevolgd op masterniveau of bereid bent om de masteropleiding te volgen. Deze wordt aangeboden door de school;
  • beschikt over een academisch/ HBO+ werk en denkniveau.

Solliciteer