Teamleider mavo bovenbouw

De schooldirectie van het A. Roland Holst College in Hilversum zoekt:

                       een teamleider mavo bovenbouw

De ambitie
Het thema van het schoolplan 2016-2020 is ‘Laat je zien’. We werken aan toekomstgericht en -bestendig onderwijs door het flexibiliseren van de lessentabel en het rooster. Naast vaklessen zullen projecten, keuzetijd, maatwerk en coaching een vaste plaats innemen
in de week van de leerling en de docent. Hiermee realiseren wij een persoonlijk, actief en sociaal leerproces.
Van de teamleider verwachten wij dat hij/zij achter deze onderwijstransitie staat en dat hij/zij in staat is om dit proces binnen zijn/haar team verder vorm te geven en te implementeren.

De opdracht
De teamleider van het mavo bovenbouwteam geeft leiding aan een afdeling van circa 160 leerlingen en ongeveer 16 teamleden. Vanaf schooljaar 2019/ 2020 zitten beide mavo teams in één gebouw. Dit is een eerste stap op weg naar meer samenwerking en eventueel samenvoeging
tot één team. Het bovenbouwteam is in het afgelopen schooljaar gestart met het versterken van de onderlinge samenwerking. De onderwijsresultaten zijn lange tijd bovengemiddeld geweest, maar laten de laatste twee jaar een daling zien.
Van de nieuwe teamleider verwachten wij dat hij/zij:

 • Het proces rondom de onderlinge samenwerking voortzet, zodat er een team ontstaat waarin teamleden verantwoordelijkheid nemen voor een gezamenlijk doel,  elkaars talenten erkennen en deze weten te benutten.
 • Onderzoekt wat er nodig is om tot intensieve samenwerking met het mavo/havo onderbouwteam te komen.
 • De examenresultaten op peil brengt.
 • Een pedagogisch/ didactisch klimaat realiseert dat aansluit bij onze missie (10 halen, 10 voelen).

Daarnaast verwachten wij dat de teamleider in de komende jaren beleid ontwikkelt op het gebied van verbinding met vervolgonderwijs, collega-scholen en bedrijfsleven en de samenvoeging vmbo gl-tl.

 

De werkzaamheden

De teamleider:

 • ontwikkelt het onderwijskundig beleid van de afdeling en voert dit uit;
 • ontwikkelt beleid ten aanzien van de leerlingenzorg, personeelszorg en de dagelijkse gang van zaken van het team en voert dit uit;
 • geeft samen met de overige leden van de schoolleiding invulling aan het schoolplan en maakt samen met het team een praktische vertaling in jaarlijkse teamplannen;
 • bewaakt de resultaten en het rendement van het team;
 • voert gesprekken met teamleden in het kader van onder andere de gesprekscyclus, professionalisering en verzuim;
 • overlegt met de overige teamleiders, de decaan, de examensecretaris en de zorgcoördinator.

Pas jij in het profiel?

Uit jouw curriculum vitae en brief blijkt dat jij:

 • leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs hebt;
 • stevig in je schoenen staat en je ook kwetsbaar op kunt stellen;
 • samenwerkingsgericht, sociaal vaardig en inspirerend bent;
 • een duidelijke pedagogische en onderwijskundige visie hebt (in dit geval ook op de positie van de mavo binnen de school);
 • zorgvuldig communiceert en gemakkelijk benaderbaar bent voor leerlingen, collega’s en ouders;
 • representatief bent en de school naar buiten toe goed kunt vertegenwoordigen;
 • oog hebt voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van teamleden;
 • bevoegd bent om les te geven in het voortgezet onderwijs en beschikt over academisch werk- en denkniveau;
 • een afgeronde (midden) management opleiding hebt of de bereidheid hebt die te volgen.

Salariëring is op basis van kennis en ervaring in schaal LD van de cao-vo

Solliciteer