Teamleider leerjaar 2

Het Goois Lyceum te Bussum zoekt per 1 augustus 2019 een Teamleider leerjaar 2 (havo, atheneum, technasium en gymnasium)

Als teamleider maak je deel uit van de schoolleiding en geef je leiding aan een sterk team van twintig docenten. Een belangrijke kernwaarde bij ons op school is ‘eigenaarschap’. Zowel leerlingen als collega’s geven wij vertrouwen en autonomie, omdat we geloven
dat dit hun welbevinden en prestaties ten goede komt. Als jij vanuit die kernwaarde wilt leidinggeven, lees dan verder.

Werkzaamheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid, de leerlingbegeleiding, de personeelszorg en de dagelijkse gang van zaken op de afdeling.
 • Je draagt samen met de andere leden van de schoolleiding zorg voor heldere interne en externe communicatie.
 • Je geeft samen met het team betekenis en invulling aan leerjaar 2 en je bent eindverantwoordelijk voor de doorstroom van de leerlingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de procedure van leerlingen die instromen in leerjaar 2 (o.a. vanuit onze collega school De Fontein).
 • Je stuurt op samenhang tussen de ‘onderwijskundige stromen’ in je afdeling (technasium, big business, kunst & media en het moderne gymnasium).
 • Je geeft samen met de overige leden van de schoolleiding invulling aan het schoolplan. De focus van het schoolplan ligt bij het vergroten van eigenaarschap van zowel leerlingen als docenten.
 • Je geeft leiding aan de mentoren leerjaar 2 en monitort het mentoraatsprogramma dat de persoonlijke ontwikkeling en studievoortgang van leerlingen begeleidt en ondersteunt.
 • Je bewaakt de resultaten en het rendement van de afdeling.
 • Je voert gesprekken met teamleden in het kader van de gesprekscyclus en draagt zorg voor een professionele verslaglegging en begeleiding.
 • Je voert overleg met de zorgcoördinator, de verzuimcoördinator en de teamleiders.

Binnen de baanomvang kan ca. 0,2 fte een lesgevende taak zijn.

Profiel:

 • Heeft ervaring en affiniteit met de begeleiding van leerlingen in de leeftijd van 12-14 jaar, weet deze leerlingen constructief te benaderen en begrijpt hun leefwereld.
 • Bezit een lesbevoegdheid en beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Straalt rust uit en weet balans te vinden tussen verschillende belangen.
 • Is bedreven in het verrichten van maatwerk, zowel bij leerlingen als docenten.

Onderwijskundig leiderschap:
Het onderwijs maakt roerige tijden door en publicaties over wat goed onderwijs is buitelen over elkaar heen. Jij bent in staat om daar zelf een visie over te vormen en deze om te zetten in acties voor jouw afdeling en de school als geheel. Je kunt je teamleden
verder helpen in hun ontwikkeling als docent doordat je kennis van ‘leren’ hebt. De komende jaren is het ontwikkelen van goede formatieve evaluatie een aandachtspunt. Hierin ben je al bekwaam, of je bent leergierig genoeg om je hierin te verdiepen.

Dienend leiderschap:
Je begrijpt dat de grootste verdienste van jou als leider is om anderen te laten groeien. Je hebt affiniteit met het leiden van een groep bevlogen docenten en je hebt echte aandacht voor je teamleden. Je bent in staat om door middel van coaching en het geven
van vertrouwen jouw teamleden zich optimaal te laten ontplooien. Je weet door middel van het geven van goede feedback mensen aan je te binden. Doordat je zelf ook openstaat voor feedback en daar actief naar vraagt, creëer je een professionele cultuur in je
team.

Communicatieve vaardigheden:
Je communiceert zorgvuldig en je bent gemakkelijk benaderbaar voor collega’s, leerlingen en ouders. Je bent representatief en kan de school naar buiten toe goed vertegenwoordigen. Je kunt duidelijke sturing geven aan een team en daadkrachtig optreden als dit
nodig is. Daarbij ben je niet bang om kritisch te zijn. Je weet je woorden goed te kiezen, zodat de relatie niet beschadigd wordt. Je bent in staat heldere beleidsdocumenten op te stellen die de visie van de school te vertalen in praktisch beleid.

Besluiten willen nemen:
Je kunt snel schakelen, je bent flexibel en creatief in je denken en handelen. Je maakt ruimte voor weerwoord, want je weet dat elke keuze gevolgen heeft, ook minder prettige. Dat belemmert je niet om besluiten te nemen en koers te houden. Je toont daadkracht
en kent het verschil tussen consensus en consent, en jij weet instemming te bereiken door twijfel toe te laten en ruimte te maken voor feedback en evaluatie. Je komt afspraken na en verwacht dat ook van anderen.
 

Salariëring is op basis van kennis en ervaring in schaal LD van de cao-vo.

Solliciteer