Teamleider ISK in Rotterdam

Het Rotterdam Designcollege en het Zuiderparkcollege  
  

Het Rotterdam Designcollege (RDC) is een innoverende school met alle richtingen van het vmbo tot en met havo en een grote ISK-afdeling. Het is een groeiende school in het hartje van Rotterdam. Vrijwel alle leerlingen van de ISK-afdeling aan de Beukelsdijk stromen
in het reguliere onderwijs van het RDC in na gemiddeld twee jaar.  
Ons motto is “Design your future”. Creativiteit staat hierbij centraal.   
Zoals Albert Einstein schreef: “Creativity is intelligence having fun”. Leerlingen kleuren graag buiten de lijntjes en willen ontdekken. Zij verleggen hier hun grenzen en hebben plezier in het praktische leren.  
  
De ISK-afdeling van het RDC verzorgt onderwijs aan anderstalige jongeren tussen de 12 en 18 jaar.   
Het doel is om deze leerlingen zo snel mogelijk door te laten stromen naar het reguliere voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het accent ligt dan ook op het leren van de Nederlandse taal en het kennismaken met de Nederlandse cultuur
en maatschappij.  Naast Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels wordt er aandacht besteed aan beroepenoriëntatie, kunstvakken, mens en dienstverlening, burgerschap en lichamelijke opvoeding.  
Het Rotterdam Designcollege heeft twee vestigingen voor anderstalige leerlingen.  
Op de Beukelsdijk wordt onderwijs verzorgd voor leerlingen van 12-15 jaar en op de Westzeedijk voor 16+leerlingen. 
  
Het Zuiderparkcollege is een mooie vmbo- school en heeft niet alleen het nieuwste van het nieuwste, het is ook een fijne plek waar iedereen mag zijn wie hij of zij is en waar hij of zij zich thuis voelt. Er is aandacht voor de leerling en de leerling wordt
geholpen te ontdekken waar de leerling goed in is. Daarom zijn er Skills ontwikkeld, dit is een talentenprogramma waar de leerling uit kan kiezen. Denk aan Sport+, Robotica, ICT, Fashion en nog veel meer. Voor de leerling die extra hulp nodig heeft bij sommige
vakken, of juist meer verdieping in de vakken waar hij of zij goed in is kan krijgen, kan gebruik gemaakt worden van Zuiderparkuren. 
De hoofdvesting is gelegen aan de Montessoriweg en de ISK-afdeling is gevestigd aan Slinge, beide in Rotterdam. 
   
De schoolleiding   
  
De schoolleiding van het Rotterdam Designcollege bestaat uit de scholengroep met een directeur scholengroep, een locatiedirecteur vmbo/havo en 2 teamleiders vmbo/havo.    
Het Rotterdam Designcollege vormt samen met het Experience College een scholengroep die onderdeel uitmaakt van het bestuur van LMC-VO.  
De schoolleiding is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle beleidsterreinen waarbij de locatiedirecteur de eindverantwoordelijkheid heeft. De taakverdeling wordt binnen het management in onderling overleg vastgesteld.  
De schoolleiding van het Zuiderparkcollege bestaat eveneens uit een directeur scholengroep, een locatiedirecteur vmbo en vier teamleiders.  
 
Voor de drie locaties van de ISK gezamenlijk is er een locatiedirecteur ISK en een teamleider ISK.  
De locatiedirecteur ISK en teamleider ISK hebben zowel de locatie ISK Rotterdam Designcollege als de locatie ISK Zuiderparkcollege in hun portefeuille. 
  
Huisvesting  
  
Het Rotterdam Designcollege is gehuisvest in een twee prachtige oude panden aan de Beukelsdijk 145 en het karakteristieke pand aan de Westzeedijk. De ISK-afdeling van het Zuiderparkcollege is gevestigd in een klein schoolgebouw aan de Slinge in Rotterdam. 

Functieomschrijving  
  
De teamleider ISK is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, in stand houden en uitvoeren van het onderwijskundig en organisatorisch beleid binnen de school en werkt daarbij voornamelijk samen met de locatiedirecteur ISK en de scholengroep directeur.   
Naast onderwijs en organisatie is de teamleider medeverantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de onderwijskwaliteit. De teamleider ISK legt verantwoording af aan de locatiedirecteur ISK.  
  
De werkzaamheden van de teamleider ISK bestaan onder andere uit:  

 • Deelname aan interne en externe overleggen;  
 • Aansturen van de mentoren en de vakdocenten;  
 • Coördineren en bewaken van de werkzaamheden van de personeelsleden;  
 • Deelnemen aan overleggen die betrekking hebben op leerlingenzorg;  
 • Medeverantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van beleid;  
 • Intake nieuwe leerlingen verzorgen: 
 • Organiseren van (informatie)bijeenkomsten en schoolevenementen;  
 • Coördineren en bewaken van diverse processen rondom leerlingen;  
 • Coördineren van buitenschoolse leerlingenactiviteiten.  
 • Je bent in het bezit van een tweedegraads bevoegdheid;
 • Je hebt ervaring met coördinerende taken binnen een school; 
 • Je beschikt over de noodzakelijke competenties die gelden voor de functie van teamleider binnen het voortgezet onderwijs;
 • Je hebt geen ‘8-tot-5-mentaliteit’. Je bent in staat om orde en structuur aan te brengen voor zowel leerlingen als collega’s;  
 • Je bent in staat om interne en externe verbindingen te maken;  
 • Je hebt een positieve, constructieve en professionele werk- en grondhouding;  
 • Je bent in staat collega’s te coachen, te motiveren en feedback te geven met behoud van relatie;  
 • Je denkt en werkt op constructieve wijze en weet anderen te activeren;  
 • Je hebt ervaring met ISK-leerlingen. Dit is een pre maar is geen must; 
 • Je hebt een positieve, empathische uitstraling en kan als verbinder optreden;  
 • Het hebben van onderwijsinhoudelijke visie of kennis is een pré; 
 • Ook ervaring en /of kennis hebben van de kwaliteitscyclus is een pré. 

De vacature betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.  
Het gaat om een fulltime aanstelling die gewaardeerd wordt in schaal 12 conform cao VO. 

Solliciteer