Teamleider havo in Delft

Stanislascollege Dalton Delft is een kleine en sfeervolle school in Delft, waar leerlingen een mavo -en havodiploma kunnen halen. De school biedt daltononderwijs aan zo’n 790 leerlingen. Aan onze school zijn ca. 70 medewerkers verbonden. Stanislascollege
Dalton Delft is een van de zes scholen van het Stanislascollege. Het Stanislascollege maakt deel uit van stichting Lucas Onderwijs.

 
Voor het Stanislascollege Dalton Delft zoeken wij per 1 augustus 2022 een
 
Teamleider havo 2 t/m 5 (0,8 – 1,0 FTE) m/v
 
Dalton Delft is een school waar iedereen elkaar kent. Leerlingen voelen zich er thuis, gezien en gehoord. Binnen zowel de mavo als de havo bieden we alle profielen en daarbinnen ook vele keuzemogelijkheden aan, zodat elke leerling het vakkenpakket kan kiezen
dat past bij de eigen aanleg en de beoogde vervolgstudie. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, is er een aanbod van extra ondersteuning. De school biedt leerlingen de ruimte om te laten zien wat ze kunnen (competentie), zelf keuzes te maken (autonomie)
en samen te werken met docenten en leerlingen (gevoelens van verbondenheid). Het Daltononderwijs op het Stanislascollege Delft is gebaseerd op de vijf Daltonkernwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie en samenwerking.
 

Functiebeschrijving:
De leiding van de school is in handen van het managementteam. Het managementteam wordt op dit moment gevormd door de directeur en drie teamleiders. Elke teamleider is verantwoordelijk voor ‘zijn’ afdeling. Teamleiders zijn belast met een of meerdere afdeling
overstijgende portefeuilles. Binnen de school zijn er drie afdelingen:

 • brugklas en mavo leerjaar 2
 • mavo leerjaar 3 en 4
 • havo leerjaar 2 t/m 5

De teamleider havo heeft de verantwoording voor het onderwijskundige en begeleidingsproces van havo 2 t/m havo 5 en geeft leiding aan de medewerkers van het havo team, bestaande uit circa 15 medewerkers. De teamleider draagt tevens zorg voor het coördineren
en uitwerken van onderwijsontwikkelingen. De teamleider houdt zich bezig met het onderwijskundig leiderschap en heeft een duidelijk visie op daltononderwijs.
 
De teamleider die wij zoeken:

 • heeft hart voor het Daltononderwijs en de leerlingen;
 • heeft ervaring en/of affiniteit met Daltononderwijs;
 • kijkt op een creatieve  en verrassende wijze tegen onderwijsontwikkelingen aan;
 • is in staat in het managementteam om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beleid van de school te nemen;
 • heeft ervaring met het positioneren en profileren van een afdeling/school;
 • kan leiding geven aan een lerende organisatie;
 • is in staat om op een open en inspirerende wijze leiding te geven aan het havoteam;
 • is organisatorisch sterk en  heeft een sterke affiniteit met roosterzaken en jaarplanning. 

Wij verwachten de volgende kennis en vaardigheden:

 • brede kennis van Daltononderwijs, onderwijskunde en de toepassing daarvan in het voortgezet onderwijs;
 • vaardigheid in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën binnen de schoolorganisatie;
 • leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het voortgezet onderwijs;
 • ervaring met het coachen van professionals in een schoolorganisatie; 

Boven alles heb je humor en relativeringsvermogen. Je bent toegankelijk en zoekt altijd de samenwerking met collega’s, leerlingen en ouders.
 
Bij de benoeming van de teamleider zal in overleg gekeken worden naar de precieze invulling en verdeling van de portefeuilles. Dit zal mede afhankelijk zijn van de specifieke kwaliteiten, ervaringen en ambities van de persoon in kwestie.

Solliciteer