Teamleider Havo Bovenbouw

Het gaat om een functie die beloond wordt conform salarisschaal 12 (CAO VO) met een toelage. De aanstelling vindt plaats bij de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, het bestuur van de Mondia Scholengroep.
De functiebeschrijving en het competentieprofiel ‘Teamleider Mondia Scholengroep’ zijn terug te vinden op de website van de Mondia Scholengroep onder ‘Werken Bij’.

De genoemde vacature wordt zowel intern, binnen de Mondia Scholengroep, als extern uitgezet.
 

Voor de functie geldt:

  • Aanstelling met ingang van 1 augustus 2019;
  • Een tweedegraad lesbevoegdheid is vereist;
  • Een eerstegraad lesbevoegdheid strekt tot aanbeveling;
  • Ruime ervaring en affiniteit met de doelgroep HAVO/VWO is vereist;
  • Leidinggevende ervaring is vereist;       
  • Een opleiding (onderwijskundig) leiderschap op masterniveau strekt tot aanbeveling.

 
Het betreft een functie voor 1,0 fte binnen de locatie Nehalennia S.S.G. Breeweg. De teamleider heeft taken op het gebied van Leerlingen, Personeel en Onderwijs (ontwikkeling).  Gezocht wordt naar een ‘verbinder’, die in staat is mensen te verbinden met elkaar
en aan de doelstellingen van onze school. Verder zoeken we een collega met humor en relativeringsvermogen die vanuit een duidelijke visie inspireert, initieert en enthousiasmeert.

Een teamleider maakt deel uit van het locatiemanagementteam (LMT). Het locatiemanagementteam bestaat verder uit de locatiedirecteur en twee teamleiders.

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VO.

Solliciteer