Teamleider brugklas/onderbouw vwo

Zie voor het uitgebreide profiel met verantwoordelijkheden en taken de website van de school: www.segbroek.nl

De teamleider:

  • heeft coördinerende en leidinggevende kwaliteiten
  • is op de hoogte van de onderwijskundige ontwikkelingen op het gebied van de afdeling waar hij/zij de functie uitoefent en is bruggenbouwer naar de naastgelegen afdeling(en)
  • kan collega’s en leerlingen motiveren, inspireren en waar nodig ondersteunen
  • is in staat om de school naar buiten toe te presenteren en is daarbij het gezicht van de school in contacten met het primair onderwijs
  • heeft een goed probleemoplossend vermogen
  • kan goed samenwerken én zelfstandig werken
  • is inventief en creatief
  • kan goed omgaan met werkdruk en is stressbestendig
  • heeft leservaring in het voortgezet onderwijs en beschikt ten minste over een tweedegraads lesbevoegdheid

Solliciteer