Teamleider BBL-KBL

De Almeerse Scholen Groep is voor het Buitenhout College op zoek naar een

Teamleider BBL-KBL
wtf 0,8 – 1,0

Het Buitenhout College is één van de acht scholen voor voortgezet onderwijs binnen de Almeerse Scholengroep.
De school biedt onderwijs aan BBL, KBL en (G)TL leerlingen. We doen dat vanuit de visie dat ieder kind talent heeft. De opdracht van de school is dit talent te helpen ontwikkelen en onze leerlingen te begeleiden naar zelfstandige, kritische en op de toekomst
voorbereide mensen.
Om deze ambitie waar te maken is er o.a. een goede zorgstructuur in de school aanwezig.
 
Het uitstroomprofiel voor de BBL en KBL leerlingen is Dienstverlening en Producten. In dit profiel wordt vormgegeven aan het door het BHC ontwikkeld uitgangspunt: praktisch ondernemen.
Het Buitenhout College maakt een onderwijskundige verbinding tussen de profielmodule van Dienstverlening en Producten en de door de school aangeboden keuzevakken. Dit doen wij onder andere door leerlingen in leerjaar 3 hun eigen mini-onderneming op te laten
zetten.
 
Het onderwijs is voor onze leerlingen en docenten uitdagend en contextrijk.
 
Werkzaamheden: 
De teamleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit en innovatie van het onderwijs in het team. De aansturing van een groot team docenten en enkele onderwijsondersteuners behoort tot je takenpakket.
In de 3 verticale teams op het Buitenhout College wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de leskwaliteit en het verder ontwikkelen van de inhoud van de vakken. De teamleider heeft daar een belangrijke rol in. De teamleider heeft een leerling coördinator
naast zich die de leerling zaken behartigd. Daarnaast is de teamleider, als lid van het managementteam, mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale schoolbeleid.
 

Wij verwachten van een teamleider dat deze beschikt over:

 • ervaring in een leidinggevende functie binnen het (vmbo) onderwijs;
 • een onderwijskundige visie op beroepsonderwijs;
 • leiderschapscapaciteiten en managementvaardigheden;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • relativeringsvermogen en humor;
 • een relevante opleiding en een onderwijsbevoegdheid;
 • kennis van de inhoudelijke ontwikkelingen in het beroepenveld.

Onze nieuwe teamleider is in staat om:

 • een groot team van AVO- en beroepsgerichte docenten aan te sturen;
 • de onderwijskundige visie van de school te vertalen naar concrete doelen voor het eigen team;
 • de medewerkers te inspireren en te betrekken bij de ontwikkeling van het onderwijs binnen het team;
 • planmatig te werken;
 • vanuit het managementteam constructief samen te werken met alle geledingen binnen de school;
 • met onze leerlingen en hun ouders te allen tijde in gesprek te blijven;
 • de school extern te vertegenwoordigen;
 • elke leerling en docent het gevoel te geven dat hij/zij gezien, gekend en erkend wordt.

Wij bieden:

 • een uitdagende, zelfstandige baan met veel ruimte voor eigen initiatief;
 • een professioneel team ter ondersteuning van de teamleider;
 • een school waar onderwijskwaliteit en resultaten op orde zijn;
 • een professionele en dynamische en werk- en leeromgeving;
 • een school met een mooie diversiteit aan leerlingen, docenten en onderwijs ondersteunend personeel;
 • inschaling volgens CAO-VO schaal 12. Conform de afspraken binnen de ASG krijgen teamleiders een toelage bovenop hun inschaling.

Solliciteer