Teamleider afdeling vwo

Teamleider vwo M/V
 
Het Montfort College zoekt een enthousiaste en gedreven
teamleider vwo 
(1,0 fte) functieschaal 12
 
 
Het Montfort College biedt in Rotterdam-Zuid voortgezet onderwijs voor mavo, havo en vwo. Het MT bestaat uit een bovenschoolse directeur, een locatiedirecteur, een teamleider mavo , – havo en – vwo. Als lid van het MT ben je in gezamenlijkheid verantwoordelijk
voor het ontwikkelen, in stand houden en uitvoeren van het onderwijskundig en organisatorisch beleid en zorg je voor een veilig werkklimaat en de kwaliteits- en leerlingenzorg.
 
Geen dag is hetzelfde. Op het ene moment zit je in een intern overleg, op het andere moment praat je met een externe. Je coördineert de werkzaamheden van het docententeam en werft, selecteert en begeleidt je nieuwe collega’s.  Je bent het visitekaartje van
het Montfort in zowel de contacten met ouders als bij de vormgeving en uitvoering van PR. En je hebt een kleine lesgevende taak om feeling te houden met de onderwijspraktijk.
 
Voor 2019-2020 staat een verdiepingsslag op het gebied van kwaliteitszorg op het jaarplan. Als teamleider stel je samen met het MT hiervoor een plan op en coördineer je de uitvoering van de werkzaamheden.
 
Als jij o.a.
·       ervaring of affiniteit hebt met het eerstegraadsgebied in het havo/vwo onderwijs
·       een onderwijsbevoegdheid VO hebt
·       ervaring hebt met onderwijskundig leiderschap
·       elke dag wil leren en
·       bereid bent om relevante scholing te volgen
dan zien wij je CV met een korte motivatie graag tegemoet.
 
Wil je eerst meer weten? Bel of mail dan met Nanda van Lent, locatieleider Montfort College via 010 -485 52 77 of nvanlent@lmc-vo.nl
 
Ben je binnen jouw huidige vestiging teamleider of heb je andere coördinerende taken op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs(kwaliteit) (met een LC-functie of hoger) en/of herken je jezelf in bovengenoemd profiel, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie
(motivatie & CV). Deze kun je mailen naar nvanlent@lmc-vo.nl.
 
 
Informatie over de school kun je vinden op de website van het Montfort College
www.montfortcollege.nl
.
 
 
 
 
 

Rollen en managementprofielen teamleider 12 LMC-VO
 
Rollen
1. Coördinator
Coördinatoren onderhouden het functioneren en de structuur van de processen/systemen. Zij zorgen ervoor dat werkzaamheden gestroomlijnd verlopen en streven naar een constante kwaliteit en kwantiteit van de output. Coördinatoren zijn gericht op het verlichten
van taken door het regelen, organiseren en coördineren van inspanningen van medewerkers. Zij besteden veel aandacht aan de efficiency in de werkprocessen.

2. Coach
Coaches houden zich bezig met de ontwikkeling van medewerkers. Zij zijn betrokken bij de ander. De Coach is behulpzaam, zorgzaam, empathisch, benaderbaar, open en rechtvaardig. Zij kunnen goed luisteren. Daarbij uiten zij vertrouwen en waardering. Degene die
de eer toekomt krijgt hem ook. Coaches helpen anderen bij het ontwikkelen van vaardigheden en bieden mogelijkheden voor scholing en training. Zij helpen bij het plannen voor individuele ontwikkeling.

3. Producent
Producenten zijn taak georiënteerd en gericht op werk. Ze zijn zeer betrokken bij de gang van zaken, werken gemotiveerd met veel energie en inzet. Ze accepteren verantwoordelijkheid, leggen een hoge productiviteit aan de dag en verwachten dit ook van hun medewerkers.
Zij streven naar productiviteitsverbetering en stellen er bijzonder veel belang in om gestelde doelen te bereiken, onder meer door anderen te motiveren.
 
 
Managementcompetenties
1. Leidinggevende houding
Op functionele wijze medewerkers in het kader van diens taakvervulling bijsturen, aanspreken en motiveren.
De LMC teamleider:
·       benut mensen in hun kracht
·        heeft een motiverende stijl van leidinggeven
·       legt verantwoordelijkheden terug bij het team
·       heeft ondernemende houding t.o.v.: onderwijs, financiën/budgettering, pr/marketing
 
2. Stressbestendigheid
Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Daarbij kalm en in proportie met het belang van de zaak reageren.
De LMC teamleider:
·       stuurt op emotie alsmede op ratio, bij zichzelf en zijn/haar teamleden
 
3. Sociale vaardigheid
Vlot en effectief leggen en onderhouden van contacten met anderen ten diensten van het werk; zich gemakkelijk in allerlei gezelschap begeven.
 
4. Betrokkenheid
Voelt zich verbonden met het team en de organisatie. Laat dit zien door rekening te houden met team- en organisatiebelangen en neemt, indien nodig, verantwoordelijkheid en initiatief
 
5. Resultaat- en oplossingsgericht
Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten. Hierbij aandacht voor het (pro-)actief zoeken en uitvoeren van mogelijke oplossingen wanneer er belemmeringen zijn.
 
6. Draagvlak
Minimaliseert het ontstaan van weerstand jegens geopperde plannen en visie door rekening te houden met de omgeving en tijdig belangrijke spelers te betrekken bij de besluitvorming.
 
7. Creativiteit
Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Durft grenzen te verleggen en bedenkt nieuwe werkwijzen (out-of-the-box denken) voor (toekomstige) problemen.
De LMC teamleider:
·       is innovatief; zoekt actief vernieuwing en kijkt breder dan de gegeven kaders.
·       anticipeert op ontwikkelingen in de school en omgeving, door mee te denken over: onderwijsontwikkelingen verbetering, samenwerkingen in de regio met het bedrijfsleven en relevante partners
 
8. Zelfreflectie
Bewust kunnen stilstaan bij het eigen handelen in situaties om zo tot zelfontplooiing en ontwikkeling te komen.
De LMC teamleider:
·       is zelfsturend en laat voorbeeldgedrag zien naar het team.
 

Solliciteer