Teamleider (adjunct)directeur in Delft

  De Delftsche Schoolvereeniging en kinderopvang ‘t Uilenest zijn per 1 januari 2022 op zoek naar:

Een teamleider/(adjunct)-directeur
 
Bent u een onderwijskundig leider met leidinggevende ervaring en enige kennis van BSO en TSO? De Delftsche Schoolvereeniging (DSV) zoekt in samenwerking met kinderopvang ’t Uilenest per 1 januari 2022 een verbindend en daadkrachtig teamleider, verantwoordelijk
voor de dagelijkse leiding en organisatie, in samenwerking met de directeur-bestuurder.

 
De DSV biedt, in nauwe samenwerking met ’t Uilenest, goed primair onderwijs en kinderopvang aan circa 400 kinderen door een team van 50 medewerkers in een monumentaal gebouw in een groene omgeving in het hart van Delft.

Wij bieden:
• Een uitdagende functie als adjunct-directeur of directeur in de rol van teamleider met mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling.
• Betrokken en professioneel team van leerkrachten en ondersteuners met veel kennis en specialismen en gevarieerd qua samenstelling (mannen en vrouwen, jong en oud, ervaren en startend).
• Enthousiaste en betrokken ouders van de DSV en ‘t Uilenest.
• Populatie van leergierige, sociale, creatieve en sportieve kinderen.
• Respectvol en veilig pedagogisch klimaat.
• Schoolvereniging die openstaat voor verandering en groeit naar een integrale samenwerking met de kinderopvang.
• Prachtige werkomgeving in een monumentaal pand op een schitterende locatie.

Wij zijn op zoek naar iemand die:
• Kan relativeren, een positieve mindset en gevoel voor humor heeft
• Toegankelijk, zichtbaar, empathisch en betrouwbaar is
• Duidelijke kaders schetst, daarbinnen ruimte geeft aan het team om te kunnen opereren en besluitvaardig is wanneer dit nodig is
• Helder, vriendelijk en eenduidig communiceert en kan verbinden, presenteren en netwerken
• Kennis heeft van zowel onderwijs als de kinderopvang ;
• De ingezette ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs, IKC-vorming en het leiderschap verder vorm wil geven;
• In staat is proactief de onderwijskundige, pedagogische en didactische thema’s vanuit de strategie en de visie samen met de specialisten en het team te vertalen naar concrete stappen, te implementeren, evalueren en borgen;
• Koers- en rolvast is vanuit authenticiteit, procedures naleeft, transparant is en afspraken nakomt.
• In staat is zorg te dragen voor een sterke positionering en het onderscheidend vermogen van de DSV en ’t Uilenest in de regio;
• Leidinggevende ervaring heeft en een opleiding tot schoolleider heeft afgerond, of hiertoe bereid is en bij voorkeur fulltime beschikbaar is.

Reageren:
Spreekt deze vacature u aan en herkent u zich in dit profiel? Dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren. Voor vragen kunt u terecht bij Daphne Sprenkeling via 015-2120628 of via directie@dsv-delft.nl. Reageren kan door uw brief en curriculum
vitae uiterlijk 1 november te versturen via directie@dsv-delft.nl. Er zullen twee gespreksrondes in november gepland worden met de benoemingsadviescommissie.
 

Solliciteer