Teamleider

De TooropMavo is met ingang van 1 augustus 2019 op zoek naar een nieuwe teamleider.
(1,0 fte ; functieschaal 12)
 
De TooropMavo is een kleinschalige vmbo-tl school in Rotterdam-Hillegersberg. Meer informatie over de school kunt u vinden op onze website
www.detooropmavo.nl .
 
De teamleider die wij zoeken is proactief, innovatief en creatief en heeft zin om samen met ons  het onderwijs voor de toekomst verder vorm te geven.
 
Context:
Het managementteam van de TooropMavo bestaat uit de directeur en de beoogd teamleider. Samen met de twee afdelingscoördinatoren sturen zij het onderwijsproces aan.
De TooropMavo ressorteert onder het bevoegd gezag van LMC-Voortgezet Onderwijs. De scholen van het LMC-VO zijn verdeeld in scholengroepen.
De teamleider legt verantwoording af aan de directeur, die in dit geval tevens directeur is van de scholengroep TooropMavo plus het Vak College Hillegersberg.
 
Profiel:
–          Beschikt in ruime mate over situationeel leiderschap (hij/zij heeft het vermogen om collega’s te stimuleren en te corrigeren met behoud van relatie)
–          Is zowel een teamplayer als een teambuilder, die kwaliteit in een ieder naar boven weet te halen.
–          Is representatief voor de school.
–          Is nauw betrokken bij de pedagogische en onderwijskundige ontwikkeling van onze leerlingen.
–          Beschikt over kennis en vaardigheden met betrekking tot Magister.
–          Durft out-of-the-box te denken.
–          Beschikt verder over de noodzakelijke competenties voor een teamleider in het VO.
(Het is aan de kandidaat om aan te geven welke dat zijn en waar hij/zij in uitblinkt).
 
Werkzaamheden / portefeuilles:
De werkzaamheden worden verricht binnen het primaire proces van de schoolorganisatie. De teamleider is onderdeel van de dagelijkse schoolleiding en is medeverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering hiervan. Dit vertaalt zich o.a. in de volgende werkzaamheden.
–          Stuurt de afdelingscoördinatoren aan.
–          Voert functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de leden van het team.
–          Draagt zorg voor de professionalisering van het team.
–          Monitort de onderwijskundige ontwikkelingen, zowel van het team als van de leerlingen.
–          Is verantwoordelijk voor de begeleidingsstructuur in school.
–          Is verantwoordelijk voor de portefeuille veiligheid.
–          Neemt deel aan interne en externe overlegorganen.
–          Bewaakt en bevordert de identiteit van de school.
 

Een HBO-opleiding is gewenst. Hetzelfde geldt voor ervaring en affiniteit met de doelgroep. 

Solliciteer