Teamleider

Voor Praktijkschool Stede Broec zoeken wij een enthousiaste teamleider met als voornaamste taken:
– Leiding geven aan een team van professionals;
– Beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en –uitvoering;
– Bjdragen aan de uitvoering van het onderwijs binnen het team.

Een onderwijs gerelateerde opleiding op HBO-niveau en een lesbevoegdheid;
Een afgeronde schoolleidersopleiding (of vergelijkbare managementopleiding) of de bereidheid deze te volgen;
Kennis van de (onderwijskundige) ontwikkelingen binnen het praktijkonderwijs; 
Inzicht in het functioneren van de organisatie; 
Vaardigheid in het aansturen van veranderingsprocessen; 
Vaardigheid in het voorbereiden en ontwikkelen van beleid.

Een tijdelijke aanstelling voor één jaar met aansluitend de mogelijkheid tot een benoeming voor onbepaalde tijd;

Solliciteer