Senior Opleidingsmanager in Tilburg

Yuverta is de grootste groene opleider van Nederland. En daar zijn we trots op! We bieden voortgezet onderwijs met vmbo, mavo en het groene lyceum. Op ons mbo verzorgen we opleidingen op alle niveaus. Ook bieden we verschillende cursussen en trainingen aan. We hebben scholen van Amsterdam tot Heerlen en Den Haag tot Velp. Jaarlijks leiden we ruim 20.000 leerlingen en studenten op. Dat doen we met ruim 2.500 enthousiaste collegas verspreid over onze 53 locaties. Groot, maar bewust kleinschalig én dichtbij.

Yuverta mbo Tilburg vormt samen met mbo Helmond en vmbo/mbo Eindhoven de regio Brainport en Midpoint van Yuverta. Binnen deze regio werken we nauw samen aan kwalitatief goed en innovatief onderwijs dat past bij de vragen en ontwikkelingen in de regio.

De school waar je gaat werken
Leren met lef, dat is waar we voor staan bij Yuverta mbo Tilburg. Dagelijks zijn we bezig met de thema’s van de toekomst, waarbij de leefomgeving centraal staat. Dit doen we in twee opleidingen: Stad en mens en Leefomgeving en bio-data.

Tijdens de opleiding werken de studenten aan hun talenten en ontdekken ze wat hun passie is en wat bij hen past. Bij Yuverta mbo Tilburg hebben de studenten veel te zeggen en hebben ze veel invloed op hun eigen leerproces. En dat is leuk! Coaches ondersteunen en helpen studenten bij het vormgeven van dit leerproces. Opdrachten van (externe) opdrachtgevers horen bij dit, ons onderwijs. Het mooie daarvan is dat de ideeën van studenten werkelijkheid worden en ze meteen de kans krijgen om te netwerken. Tot slot werken we veel in de digitale leeromgeving, wat de studenten prikkelt om kennis op te doen, feedback te geven en te ontvangen.

Yuverta mbo Tilburg is voortdurend in beweging, zo start in september 2022 de opleiding Leefomgeving en bio-data. Kortom: bij Yuverta mbo Tilburg creëer je je eigen kansen!

Context
Bij Yuverta mbo Tilburg tref je een zelfstandig team van innovatieve experts, waarvoor je als Senior Opleidingsmanager faciliteert, verbindt en samen de regio intrekt. Iemand die de reeds aanwezige visie, samen met het team, verder uitkristalliseert en laat groeien. We zoeken dus een leider die het team completeert, inspireert, kansen ziet, creëert en verzilvert. En dus niet een manager die de baas is.

Als lid van het regio-MT ben je kartrekker voor duurzaam en groen/blauw onderwijs in de regio. Daarnaast geef je, samen met partners uit het bedrijfsleven en overheden, mede vorm en inhoud aan de ontwikkeling van een regionale agenda.

Met jouw blik naar buiten signaleer je kansen voor de regio, vestiging en ben je in staat om op een creatieve wijze deze te verbinden met bestaande en nieuwe ontwikkelingen. Met jouw blik naar binnen realiseer je een goede werksfeer en ondersteun je de processen zoals (examen) resultaten en verzuim.

Wat ga je doen?
Als Senior Opleidingsmanager vertaal je de onderwijsstrategie naar het onderwijsbeleid en centrale beleidsplannen naar concrete onderwijsprogrammas voor de locatie. Bovendien vervul je een aanjagersrol in veranderingsprocessen. Je stelt vast en geeft richting aan (meerjaren)plannen en taakstellingen voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid. Je bent in staat om vernieuwingen van het onderwijskundig beleid te initiëren en te stimuleren. Je treft beleidsvoorbereidingen en brengt advies uit aan de onderwijsdirectie omtrent de strategische doelen. Je bent eerste aanspreekpunt bij escalaties en treedt op als aanjager bij de ontwikkeling van het beleid op zeer complexe en/of omvangrijke aandachtspunten, bedrijfsprocessen en/of disciplines. Je legt verantwoording af aan de regiodirecteur.

Jouw taken bevinden zich op de volgende drie hoofdgebieden:

1. Lid MT:

 • het opstellen, uitvoeren, evalueren, bijstellen en verantwoorden van het teamplan; borgen van de goede kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs (aan de hand van doelen in het teamplan vertaald naar teams en vakgroepen);
 • bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende processen. Ontwikkelen en implementeren van onderwijsvernieuwing en/of – verbetering (volgens een jaarlijkse PDCA-cyclus). In het kader hiervan: het veroorzaken van de benodigde beleidswijzigingen binnen verschillende beleidsgebieden (personeel, organisatie-inrichting, communicatie, financiën en huisvesting);
 • het opstellen van financieel beleid en daarbinnen uitvoering geven aan het formatiebeleid (effectief en efficiënt inzetten van medewerkers en middelen);
 • aansturing van de uitvoering van taken binnen diverse team-overstijgende portfolios zoals b.v. kwaliteit, HRM en curriculumontwikkeling;
 • het mede vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van een regionale agenda samen met partners uit het bedrijfsleven en overheden.

2. Zorg dragen voor een goed verloop van de dagelijkse operationele processen:

 • dagelijkse aansturing van personeel en processen waaronder b.v.: planning en organisatie onderwijs, onderwijsverbetering en innovatie, studentaangelegenheden en examinering.

3. Uitvoering geven aan personeelsbeleid. In het kader hiervan:

 • het voeren van selectie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • het voeren van verzuimgesprekken;
 • het uitvoeren van lesbezoeken en bijbehorende voortgangsgesprekken;
 • het aansturen en vormgeven van professionaliseringstrajecten.

Wat vragen we van je?

 • hbo/academisch denkniveau;
 • minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als formeel leidinggevende;
 • kennis en ervaring in het onderwijs op mbo-niveau;
 • kennis en ervaring in de groene sector/duurzaamheid is een belangrijke pré;
 • je bent bereid je voor minimaal 4 jaar aan de vestiging te binden;
 • je kunt een netwerk opbouwen en onderhouden.

Wie ben jij?
Je bent een sociaal-emotioneel intelligente persoon die durft te leren, en je verbind je aan de onderwijs- en duurzaamheidsopdracht. Iemand ook, die zichzelf afstemt op wat het team nodig heeft en mee kan bewegen. Daarbij denk je van nature in oplossingen, samen met jouw team. Je hebt passie voor én een goed verhaal over duurzaamheid! Practice what you preach.

En verder:

 • ben je een energieke, proactieve, ambitieuze en positief ingestelde vernieuwer;
 • heb je passie voor mbo-leerlingen;
 • ben je een structuur-brenger, die planmatig werkt én ook risicos durft te nemen;
 • ben je daadkrachtig en standvastig, maar ook toegankelijk;
 • leg je de verantwoordelijkheden daar waar ze horen;
 • ben je fulltime beschikbaar (0,8 fte is bespreekbaar).

Wat bieden we je?
Een leuke afwisselende baan in een informele werkomgeving met een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie is onder voorbehoud van opleiding en ervaring ingedeeld in salarisschaal 13.

Word jij enthousiast van deze functie?

Dan komen we graag in contact met jou!

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Dionne Geurts, regiodirecteur Brainport & Midpoint (Tilburg, Eindhoven en Helmond), via telefoonnummer 06-4703 8658 of per mail d.geurts@yuverta.nl (emailadres NIET gebruiken om te solliciteren).

Solliciteren? Bij interesse verzoeken we je om te solliciteren via de button ‘solliciteren’ bij deze vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Werkweek
0,8 – 1,0 FTE

Solliciteer