Schoolleider Onderwijs, VMBO Den Haag Westvliet, 0,9 fte

De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo. Klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier zijn grote en dringende vraagstukken voor onze planeet. Technologie, digitalisering en robotisering bieden mogelijke oplossingen. Internationaal – van bedrijfsleven tot overheid tot wetenschap – groeit de behoefte aan een nieuwe generatie vakmensen die de wil, kennis en vaardigheden hebben om ons leven en onze leefomgeving te verbeteren. Nederland loopt hierin voorop als kweekvijver van talent. Welkom bij Wellant! Met 175 opleidingen, 30 locaties en 4800 stagebedrijven in binnen- en buitenland staan onze 1300 docenten en medewerkers klaar om de aanstormende generatie vakmensen een plek in die nieuwe samenleving te geven. Wellantcollege is de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. Met een soepele doorstroom tussen beide opleidingen. Wij staan voor modern, gevarieerd onderwijs: van koken tot urban green development, en van gezonde dieren tot watermanagement. Met alle aandacht voor de persoonlijke groei en talenten van iedere leerling en student. Met kleinere scholen, waar iedereen elkaar kent en bedrijfsleven, regio en ouders actief samenwerken. En met een veelzijdige aanpak, waarin docenten, studenten en leerlingen samen die nieuwe wereld van nu en morgen verkennen en verbeteren. Wellant. Welbewust beter.

Om de organisatie- en onderwijsontwikkeling op de locatie optimaal te ondersteunen en tot een succes te maken, zijn wij voor de locatie Den Haag Westvliet VMBO op zoek naar een schoolleider. Onze school is bezig om het onderwijs te personaliseren en daardoor beter af te stemmen op de mogelijkheden van de leerlingen. De locatie richt zich naast het Groen Onderwijs op innovatieve technologie. De leerling staat centraal, de school volgt. Samen geven we het gepersonaliseerd leren vorm.

Profiel van de functie

Als schoolleider bent u ondernemend, lid van het managementteam en vervult u een voortrekkersrol in het veranderingsproces in het VMBO. U vindt het een uitdaging om nieuw onderwijs vorm te geven. Samen met de andere schoolleider stuurt u het team aan. Samen met de locaties Den Haag Madestein en Brielle vormt u het cluster Metropool. U werkt nauw met hen samen, U legt verantwoording af aan de directeur onderwijs (bovenschools).

Uw taken bevinden zich op de volgende hoofdgebieden:

Lid locatie MT:

 • het opstellen, uitvoeren, evalueren, bijstellen en verantwoorden van het locatieplan
 • borgen van de goede kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs (aan de hand van doelen in het locatieplan vertaald naar b.v. vakgroepplannen).
 • bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende processen, waarbij het sturen op de rendementen een belangrijk onderdeel is. Ontwikkelen en implementeren van gepersonaliseerd leren en het nieuwe examenprogramma profiel groen (volgens een jaarlijkse pdca-cyclus). In het kader hiervan: het veroorzaken van de benodigde beleidswijzigingen binnen verschillende beleidsgebieden (personeel, organisatie-inrichting, communicatie, financiën en huisvesting)
 • werkt aan de professionele ontwikkeling van het team
 • aansturing van de uitvoering van taken
 • het mede vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van het regiobeleid en de uitvoering daarvan.
 • Uitvoering geven aan personeelsbeleid.

In het kader hiervan:

 • het voeren van selectie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • het voeren van verzuimgesprekken
 • het uitvoeren van lesbezoeken en bijbehorende voortgangsgesprekken
 • het aansturen en vormgeven van professionaliseringstrajecten

Uw profiel

U heeft een opleiding op ten minste HBO-niveau met ten minste 3 jaar leidinggevende ervaring (hiërarchisch leidinggevend) in het voortgezet onderwijs bij voorkeur binnen het VMBO (affiniteit met het groene onderwijs is een pré). U bent ambitieus en beschikt over een duidelijke visie op het onderwijs en draagt deze uit. U kunt sturing geven aan verandering- en cultuurprocessen, kwaliteitsverbetering en professionalisering. Voorts bent een echte peoplemanager, die teamleden vanuit bevlogenheid en energie coacht, stimuleert en in beweging krijgt. Daarnaast bent u staat beleidsplannen te maken en te vertalen naar locatieplannen. Klant- en marktgerichtheid zijn hierbij centrale begrippen. U durft verantwoordelijkheid te nemen, verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen en bent koersvast. Ook werkt u zelfstandig, bent u resultaatgericht, heeft u een analytische vermogen en kunt u goed plannen en organiseren.

U kunt aantonen succesvol uitvoering te hebben gegeven aan de taken zoals hierboven omschreven.

Uw sterke kanten bevatten een goede balans in:

 • organisatorisch vermogen in dagelijkse gang van zaken
 • zicht houden op de grote lijnen
 • helderheid, koersvastheid – flexibiliteit
 • duidelijke visie op onderwijs
 • open en direct zijn – professionele afstand bewaren
 • verantwoordelijkheid nemen – verantwoordelijkheid laten
 • zelfstandigheid – samenwerken

Bijzonderheden

 • Functieomvang: 0,9
 • Ruime ervaring als onderwijsmanager/ leidinggevende in het VMBO
 • Start: 1 februari 2020

Wat bieden wij

Wij bieden een organisatie met enthousiaste medewerkers die een professionele benadering van hun vak voorstaan. Er wordt veel aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van de medewerkers en schoolleiders bieden wij een ontwikkeltraject op maat, met intervisie, training en coaching. Er worden marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waarbij de cao MBO van toepassing is. De salariëring ligt op maximaal schaal 12.

Procedure

De briefselectie vindt plaats op 16 december 2019. De eerste gesprekken zullen gehouden worden op 7 januari 2020 en een mogelijk tweede gesprek zal plaatsvinden op 13 januari 2020. Een assessment is onderdeel van deze procedure. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Irene van den Berg: 06-23125048.

Solliciteer