Schoolleider in Doorn

WereldKidz Kameleon zoekt een schoolleider! 
                        
Ben jij de schoolleider die wij zoeken? 

Een professional met leidinggevende talenten? En op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs? Dan ben je bij WereldKidz aan het goede adres.
Wij zijn op zoek naar een schoolleider voor WereldKidz Kameleon in Doorn voor WTF 0,8-1,0.  
Bij WTF 1,0 ben je gedurende het eerste jaar volledig ambulant en daarna voor WTF 0,2 inzetbaar voor (lesgevende) taken.
De start is in overleg en kan op korte termijn.

WereldKidz staat voor…
‘Kinderen begeleiden in hun eigen ontwikkeling en optimaal voorbereiden op hun toekomst door uitdagend onderwijs.’ Dit realiseren we door op alle niveaus binnen onze organisatie én met onze omgeving samen te leren. Ieder vanuit zijn eigen rol. 

Over de school: WereldKidz Kameleon
Wie op een gemiddelde schooldag Wereldkidz Kameleon inloopt, ervaart een prettig leer- en werkklimaat met  kinderen die elkaar kennen, helpen en oog voor elkaar hebben. Het gebouw is opgeleverd in juni 2017 en heeft een beneden- en bovenverdieping. Iedere verdieping
bestaat uit groepsruimtes en leerpleinen die onderling verbonden zijn. 
Het onderwijs wordt georganiseerd in gecombineerde groepen waarbij onderling intensief wordt samengewerkt in units. Leerkrachten en ondersteuners verzorgen samen het onderwijs en zijn collectief verantwoordelijk voor alle kinderen in de unit. 
Er wordt regulier onderwijs geboden en, vanaf leerjaar 4, ook voltijds hoogbegaafdenonderwijs.
 
In de school zie je een kind aan het werk op het leerplein samen met een ander kind, een volgend kind is aan een tafel in de groepsruimte op een chromebook bezig met verwerkingsopdrachten en weer anderen zijn samen bezig aan een werkstuk. Een leerkracht geeft
een kind een extra instructie over een opdracht of bespreekt een onderwerp met een groep kinderen. De lerarenondersteuner en onderwijsassistent kom je ook tegen: veelal aan het werk met kinderen in kleine groepjes of hulprondes makend op het leerplein. Ook
elders in het gebouw kom je kinderen tegen: kinderen die een activiteit oefenen op de gang nabij het leerplein of aan het lezen zijn in de team/werkruimte en ondersteund worden door een collega in opleiding. Die typerende sfeer op de Kameleon wordt gecreëerd
door het team, de ouders, maar in de eerste plaats door de kinderen. 
Klik hier voor meer informatie over onze school.

Ben jij die schoolleider die zich aangesproken voelt en heb je:

 • De wil om je te ontwikkelen en samen te leren?
 • Een gezonde dosis nieuwsgierigheid en ben je ambitieus?
 • Een stevige persoonlijkheid?
 • Zelfinzicht over wat je talenten zijn en waar je voor staat?
 • Een onderzoekende, reflectieve, lerende en flexibele houding?
 • Kennis over en/of ervaring met onderwijs aan hoogbegaafde kinderen?
 • Er plezier in wanneer ouders (ook) anders (kunnen) denken en op een hoog niveau gesprekken voeren? 
 • Aandacht voor de behoeftes van het team?
 • Affiniteit met het doel- en procesgericht werken en leren, waarbij het (blijvend) neerzetten van een rijke leeromgeving, betrokkenheid van kinderen bij hun leerproces, kinderen autonomie verlenen op basis van de verantwoordelijkheid die zij kunnen dragen,
  en werken vanuit collectieve verantwoordelijkheid belangrijke aandachtspunten zijn?

En kun je:

 • In verbinding staan met het team, de kinderen en de ouders?
 • Duidelijke kaders en doelen stellen waarbinnen je het team de ruimte geeft om deze vanuit gezamenlijk inzicht in te vullen?
 • Zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk communiceren?
 • Snel schakelen?
 • Oplossingsgericht werken?
 • Jezelf blijven ontwikkelen en openstaan voor vernieuwingen?

Heb je affiniteit en ervaring in het basisonderwijs en ben je enthousiast over ons onderwijs en onze organisatie? Dan is de functie van schoolleider voor WereldKidz Kameleon misschien wel iets voor jou! Een lesbevoegdheid is een pré.

Het is een functie van minimaal 32 uur per week met een passende beloning (conform de CAO PO, schaal A 12. Max. € 5.184,- bruto bij een fulltime dienstverband).

Meer weten over de functie? Klik
hier
voor de functiebeschrijving schoolleider WereldKidz. 

Solliciteren?
Wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan je cv met een korte motivatie voor 6 maart naar
solliciteren@wereldkidz.nl ter attentie van Marloes Eek. Je krijgt gegarandeerd binnen een week antwoord.

Voor meer informatie neem je contact op met Linda Meijer clusterdirecteur 06-18883441.

Procedure (wijzigingen voorbehouden). 
1e selectiegesprek.
Op woensdag 16 maart tussen 17.30 uur-20.00 uur worden de eerste selectiegesprekken gepland. De eerste gesprekken zijn zogenaamde speeddates van maximaal 15 minuten. De gesprekken worden gevoerd door:

 • Linda Meijer, directeur
 • Wubbo J. Wever, bestuurder
 • Titia Faber, hoofd HRM
 • Milou Wijnsma, leraar en voorzitter medezeggenschapsraad
 • Femke Kemink, ouder en lid medezeggenschapsraad

2e selectiegesprek. Op woensdag 23 maart tussen 18.00 en 20.30 worden de tweede gesprekken gevoerd door:

 • Linda Meijer, directeur
 • Wubbo J. Wever, bestuurder
 • Titia Faber, hoofd HRM
 • Milou Wijnsma, leraar en voorzitter medezeggenschapsraad
 • Femke Kemink, ouder en lid medezeggenschapsraad
 • Kim Schollema, trainingsacteur

Schoolbezoek (optioneel). Donderdag 24 maart of vrijdagochtend 25 maart.

Assessment. Op maandag 28 maart van 09.30 tot 11.30 uur wordt het assessment afgenomen door Mercuri-Urval.

Arbeidsvoorwaardengesprek. Op woensdag 30 maart om 14.00 uur (digitaal).

Solliciteer