Schoolleider 0,5 fte (uitbreiding bespreekbaar)

De sector openbaar primair onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft 17 basisscholen in de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond, met ongeveer 1550 leerlingen.
Wij werken vanuit regionale clusters van twee of drie scholen. Elk cluster heeft een directeur die de eindverantwoordelijkheid draagt.
OBS De 9 Wieken is één van onze basisscholen en gevestigd in Winsum en heeft samen met De Wierde en de Tiggeldobbe een gezamenlijke directeur. De school telt 115 leerlingen, verdeeld over vijf groepen. De school is gehuisvest in een ruim gebouw met een groot
plein in een groene omgeving. Het gebouw ligt in het centrum van Winsum tegenover het station.

Voor onze school zoeken wij zo spoedig mogelijk een enthousiaste, toegankelijke en verbinding makende
                                                     schoolleider (0,5000 wtf, volledig ambulant)
                                                                 uitbreiding bespreekbaar
Profiel van de school
De 9 Wieken is een openbare basisschool, vrij toegankelijk voor kinderen van elk gezindte.
We willen ervoor zorgen dat de kinderen met plezier naar school gaan en veel kunnen leren. We willen dat de leerlingen met elkaar leren omgaan in een veilige en prettige sfeer. Kinderen die zich veilig en prettig voelen kunnen zich goed ontwikkelen en staan
open voor het leren. Om dat te bereiken zijn er heldere afspraken over hoe we met elkaar omgaan.
Wij geven veel aandacht aan taal, rekenen, lezen en schrijven, omdat wij vinden dat deze vaardigheden de basis vormen. We willen gewoon goed onderwijs bieden en doen dat veelal vanuit een klassikale setting. We proberen het onderwijs dusdanig vorm te geven
dat er voor elk kind een doorgaande lijn is die bij zijn of haar mogelijkheden past. Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen
manier. Er is extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.

Wij zijn op zoek naar een schoolleider die:
• Het welzijn en de ontwikkeling van het kind als leidraad voor zijn/haar handelen hanteert.
• Zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar is voor kinderen, ouders en team en hier een verbindende schakel in is.
• Zich voor langere tijd aan de school wil verbinden.
• Zich meer coachend dan controlerend op stelt en inspirerend kan leiding geven.
• Betrokken en zichtbaar is.
• Veranderingsprocessen kan begeleiden.
• Kan omgaan met de gevolgen van krimp en de plek van onze school in het dorp.
• Kennis heeft van de ontwikkelingen in het onderwijs.
• ICT-vaardig is.
Verder passen de eigenschappen humor, enthousiast, energiek en communicatief vaardig binnen het
profiel. Ervaring als schoolleider en een afgeronde schoolleidersopleiding is een pré.

Wij bieden:
• Nieuwsgierige en enthousiaste leerlingen.
• Betrokken teamleden die gaan voor de leerlingen en de school.
• Hulpvaardige en meedenkende ouders.
• Coaching en begeleiding door de directeur en in de beginperiode extra ondersteuning door de huidige interim-schoolleider.
• Professionele ondersteuning vanuit het bestuur/bestuurskantoor

Functie informatie:
• Salaris conform schaal AB – CAO Primair Onderwijs.
• Omvang van de aanstelling is 0,5000 waarbij uitbreiding met andere taken bespreekbaar is.
• Ingangsdatum uiterlijk 1 mei 2019, maar bij voorkeur eerder.
• Een tijdelijke aanstelling tot 1 mei 2020 met uitzicht op een vast dienstverband.

Solliciteer