Schooldirecteur in Pijnacker

Octant zoekt een enthousiaste schooldirecteur voor Octantschool Vlinderboom. Vlinderboom is een christelijke school met een fijne sfeer en leeromgeving in Pijnacker (Wijk Keijzershof).  
Naast de standaard vakken is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en 21-eeuwse vaardigheden. We passen ons onderwijs aan op de leerbehoefte van de kinderen en zorgen ervoor dat ieder kind klaar is voor de toekomst. 

Dit hebben wij te bieden
Wij zoeken een schooldirecteur met een werktijdfactor 0.8 tot 1.0.  De functie wordt gewaardeerd in schaal D12.
 
Wij kijken samen naar wat nodig is om je op de school en binnen Octant een goede start te geven. Octant wil in al haar geledingen een lerende organisatie zijn en is altijd op zoek naar de meerwaarde van samenwerking.  
En verder is de stichting financieel gezond en biedt het professionele bovenschoolse ondersteuning. Er is sprake van kwalitatief goed onderwijs en een relatief hoge oudertevredenheid. 

Dit zoekt Vlinderboom
Een persoonlijkheid die: 

 • communicatief vaardig is binnen een open cultuur en gemakkelijk in gesprek gaat met kinderen, ouders en leerkrachten en zich bij hen betrokken voelt; 
 • laagdrempelig is, open en toegankelijk en tegelijkertijd overwicht weet te houden en duidelijk de uitgezette lijn in beeld heeft en uitdraagt; 
 • een lerende houding heeft en daarnaast zakelijk effectief en efficiënt kan handelen; 
 • het prettig vindt om samen te werken met het huidige managementteam, de leerkrachten, onderwijsondersteunende collega’s, de MR en de OR. 

Een ondernemende leider die: 

 • vooruitstrevend is en oog heeft voor ontwikkelingen in het onderwijs en kinderopvang;  
 • nieuwe ideeën op systematische en realistische wijze doorvoert en daarbij draagvlak weet te creëren en het proces begeleidt en ondersteunt;  
 • samenwerking met en in het team stimuleert en borgt; 
 • leiding geeft in samenspraak en op desgewenste momenten ook knopen door kan hakken; 
 • adequaat kan omgaan met en kan handelen in diverse situaties;
 • doelen en afspraken bewaakt die verband houden met de visie, missie en het schoolplan;
 • de school verder weet te profileren en te positioneren;
 • het pedagogische en het sociale aspect van het onderwijs hoog in het vaandel heeft staan;  
 • zich bewust is dat Octantschool Vlinderboom een verbinding vormt met de wijk en deze maatschappelijke taak ook wil uitdragen.

Een onderwijskundig leider is die: 

 • op de hoogte is van bewezen onderwijsontwikkelingen en leiding kan geven aan veranderingsprocessen; 
 • de passie voor het vak en het persoonlijk meesterschap van de leerkracht weet te herkennen en naar een hoger plan kan brengen; 
 • de sterke kanten van leerkrachten kan benutten en ondersteunen; 
 • persoonsgericht leiderschap toont door duidelijke eisen en grenzen te stellen; 
 • lesgevende ervaring heeft; 
 • resultaatgericht kan werken. 

De meest relevante competenties 
Leiderschap: 
Is gericht op het bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus teneinde een kindcentrum- en onderwijsontwikkeling te bevorderen. 
Kan confronteren, bemiddelen en geeft of vraagt feedback. 

Visie gestuurd werken: 
Vormt zich een beeld van toekomstige ontwikkelingen en kan deze verbinden aan het onderwijs van de school.

Resultaatgerichtheid: 
Maakt een vertaalslag van doelen naar resultaten en weet vervolgens het gewenste resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Samen bereik je meer 
Octant telt negen christelijke basisscholen, waarvan één school voor speciaal basisonderwijs. Octantscholen kenmerken zich door een onophoudelijk streven naar kwaliteitsverbetering, waaraan wij dagelijks veel aandacht besteden. Onderdeel hiervan is onze academie
waar wij leerkrachten en medewerkers trainen om nóg beter te worden in hun vak. Deze kwaliteitsverbetering realiseren wij ook door ons onderwijs constant aan te passen aan de moderne samenleving. Hierbij is veel aandacht voor wetenschap en technologie. Onze
drie kernwaarden vormen de basis voor dit allemaal: ‘zelfbewustzijn’, ‘ontdekkend leren’ en ‘duurzaam samen’. 

‘Samen bereik je meer’, dat is onze visie. Voor leerlingen, ouders en medewerkers. Niet voor niets is de identiteit van onze scholen gebaseerd op zingeving en streven we er continu naar om het beste uit onze leerlingen te halen. Zo draagt onze aanpak bij aan
de vorming van betrokken en talentvolle wereldburgers.  
Het is onze missie om alle talenten van onze leerlingen te ontwikkelen, de onderwijskwaliteit constant te verhogen, te zorgen voor tevreden leerlingen, ouders en medewerkers en in te spelen op de sterk veranderende omgeving en te groeien. Niet alleen als organisatie,
maar ook in onze uitstraling naar buiten toe.

Octantschool Vlinderboom 
Op Vlinderboom willen we onze leerlingen motiveren om uit te groeien tot zelfstandige, zelfsturende, in de wereld geïnteresseerde mensen. We doen dit door onze leerlingen instructiegericht les te geven, waarbij het EDI-model ons uitgangspunt is. Met behulp
van dit model kunnen we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 
Daarnaast dagen we onszelf als medewerkers steeds weer uit om verder te groeien. 

Op Vlinderboom wordt ieder kind gezien. De school werkt samen met voor- en naschoolse opvang aan één ontwikkelingslijn van nul tot dertien jaar.  Wij zullen een kindcentrum gaan vormen met Skippy Pepijn. Aan het eind van 2022 verhuizen we mede daarom naar
een nieuw gebouw. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 
Vlinderboom heeft een gemotiveerd team dat bewezen onderwijsontwikkelingen positief oppakt. Zij willen op een enthousiaste manier met deze onderwijsontwikkelingen, samen met de nieuwe schoolleider, aan de slag. 
Samen met de adjunct-directeur en de kwaliteitsondersteuner vorm je het MT van de school.

Hier staan wij verder voor: link
infografic

 

Functie-eisen 

 • U kiest bewust voor het christelijk onderwijs en onderschrijft de missie en visie van Octant;  
 • U heeft ruime leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie; 
 • U bent in het bezit van het diploma Schoolleider Primair Onderwijs. 

Wij zoeken een schooldirecteur met een werktijdfactor 0.8 tot 1.0.  De functie wordt gewaardeerd in schaal D12.

Solliciteer