Schooldirecteur in Den Haag

De school zoekt met ingang van 1 augustus 2021 een Schooldirecteur  voor 0,8 tot 1 fte.

Zorg jij dat de Mondriaan van morgen goed voorbereid wordt op werk of een vervolgopleiding? ROC Mondriaan is dé huisopleider van Haaglanden als het gaat om middelbaar beroepsonderwijs. Ook voor een taal- of rekencursus, bijscholing of een ander traject
kun je bij ROC Mondriaan terecht. Dagelijks zijn ruim 2.000 vakkundige, innovatieve en betrokken medewerkers actief binnen 27 herkenbare scholen en diensten.

Wat ga je doen?

 • je bent resultaatverantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en examinering in overeenstemming met de beleidslijnen in het Voortgezet Onderwijs en met het onderwijsbeleid van Mondriaan waar relevant;
 • bewaakt de onderwijskwaliteit en initieert curriculumontwikkeling en innovatie; Je geeft daartoe op dynamische en heldere wijze, in verbinding met de medewerkers van de school, onderwijskundig leiding;
 • kan het team empoweren, inspireren en verder competent maken in het bieden van up to date onderwijs;
 • je (her)belegt in verbinding met het team de fundamentele taken binnen de school en bewaakt daarmee de continuïteit en samenhang tussen de bedrijfsprocessen.
 • neemt verantwoording voor de bedrijfsvoering van de school en positioneert het VAVO als een moderne school met een élan en uitstraling;
 • geeft uitvoering aan de met het College van Bestuur afgesproken koers voor de positionering van het VAVO binnen het ROC, de regio en binnen het totale onderwijslandschap;
 • werkt actief – met gevoel voor de omgeving – samen met het voor het VAVO relevante netwerk;
 • dit geldt zowel voor de interne organisatie als de externe omgeving. Je gaat waar mogelijk en relevant verbindingen aan met andere scholen/schooltypen en staat open voor coalities die nieuwe kansen bieden voor (potentiële) leerlingen en studenten van het
  ROC.

Wat wij van je vragen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • dynamische, innovatieve en ondernemende werkhouding;
 • verbindende persoonlijke vaardigheden, toegankelijk en zichtbaar voor medewerkers en collega’s;
 • relativerend vermogen met gevoel voor humor;
 • vaardig in aan- en afspreken;
 • heldere communicatie;
 • onderwijskundig leiderschap;
 • rolmodel voor het team in gedrag;
 • een visie op de positionering en doorontwikkeling van het VAVO en de school;
 • expertise op het gebied van verandermanagement;
 • creatief en vaardig in het ontwikkelen van onderwijs, medewerkers en teams;
 • onderhouden en versterken van relevante netwerken, zowel in- als extern;
 • inzicht in bedrijfsprocessen van een grote onderwijsorganisatie, het VO/VAVO in het bijzonder;
 • relevante ervaring met het leiden van een school, bij voorkeur in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Wat krijg je van ons
Deze functie is structureel. De aanstelling zal in een tijdelijk dienstverband aanvangen.

Wij bieden je een prettige werkomgeving bij een dynamische en op ontwikkeling gerichte organisatie. Het betreft een functie op functieniveau 13. Het salaris bedraagt minimaal € 4357,00 en maximaal € 6065,00 bruto bij een volledige betrekking (1 fte is 37 uur
per week). Daarnaast bieden wij gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,33% in december, reiskostenvergoeding, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en 30 vakantiedagen. Bovendien kent ROC Mondriaan goede
scholings- en opleidingsmogelijkheden.

Jouw werkplek – Vavo Haaglanden
Het VAVO biedt jongeren die gezakt zijn voor hun examen alsnog gelegenheid om hun mavo-havo of vwo diploma of certificaat te behalen, zodat zij door kunnen stromen naar vervolgonderwijs van hun keuze op Mbo, Hbo of WO niveau. Daarnaast biedt het VAVO de mogelijkheid
tot verbreding en uitbreiding op een reeds behaald diploma en de mogelijkheid tot het behalen van een diploma op een hoger niveau. Ook nieuwkomers in Nederland die een diploma willen, zijn een doelgroep van het VAVO.

Hoewel deze school integraal onderdeel is van het ROC Mondriaan, functioneert zij gezien het eigen bijzondere karakter en doelstelling als zelfstandige eenheid binnen de organisatie en heeft zij een eigen gezicht. De school heeft per jaar gemiddeld 500 leerlingen
en is gevestigd in Den Haag.

De Coronatijd heeft ook op deze school en docententeam een grote impact. Omdat de instroom in het VAVO ieder jaar nauw samenhangt met het aantal leerlingen dat geen (volledig) VO-diploma haalt, is het bijvoorbeeld niet zeker hoe het leerlingenaantal zich het
komend jaar ontwikkelt. Ook de samenwerking tussen teamleden en het werken met studenten is in deze tijd anders en vraagt aandacht.

De school werkt sinds enkele jaren actief aan de verduurzaming van de professionele organisatie en pedagogisch-didactische ontwikkeling van de medewerkers. Hier zijn al positieve resultaten behaald en er kunnen vervolgstappen gemaakt worden wat betreft het
moderniseren van het onderwijs. De Corona-tijd leert ons o.a. dat het kunnen bieden van maatwerk-onderwijs, studiebegeleiding én een verdere professionalisering van het digitaal onderwijsaanbod een belangrijke kracht kan zijn voor de (door)ontwikkeling van
de school.

Naast het VAVO en educatie voor volwassenen biedt het ROC Mondriaan meer dan 200 middelbare beroepsopleidingen aan in verschillende branches en op verschillende kwalificatieniveaus.
Het VAVO is binnen het ROC onderdeel van de scholengroep Bijzondere Voorzieningen en heeft, net als de andere delen van deze voorzieningen een fundamentele schakel functie naar regulier vervolgonderwijs of een plek op de arbeidsmarkt.

Wil je meer weten over deze vacature?
Voor alle aanstellingen geldt dat men in beginsel op elke plek binnen ROC Mondriaan ingezet kan worden.
Voor benoeming is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het opvragen van referenties en een assessment maken onderdeel uit van de procedure. Alleen kandidaten die aan de functie-eisen voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een gesprek.

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met onderwijsdirecteur Maarten Bonarius, via telelefoonnummer 0886662497. 

De eerste ronde gesprekken is voorzien op donderdagochtend 22 april 2021.

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoet je aan het gewenste profiel, dan kun je tot en met donderdag de 15e april 2021 solliciteren via de ‘Solliciteer’ button.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer