Risk Controller in Etten-Leur

Ben jij een ervaren RISK OFFICER met natuurlijk gezag en overall scope? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Om de ambitie uit ons koersplan te realiseren, is een goede ondersteuning nodig. Onze dienst finance & control (Trivium gebouw in Etten-Leur), draagt hier aan bij. De dienst heeft het afgelopen jaar flinke stappen gezet in haar doorontwikkeling en professionalisering,
o.a. door implementatie van begrotingstool COGIX, risicomanagement en versterking van internal control door toepassing van het Three Lines Model (3LM). Dit, om de besturing van de Curio-organisatie op een kwantitatief en kwalitatief hoger niveau te brengen.
De huidige transitie naar een meer proces gestuurde organisatie, waarbij de wensen van leerlingen, studenten en de ontwikkelingen in de regio centraal staan, zorgt voor een uitdagende context waarbinnen onze dienst haar werkzaamheden vervult. De focus van onze
dienst is komende jaren met name gericht op het verbeteren van de informatievoorziening binnen Curio en het adviseren van de directeuren van de onderwijssectoren en ondersteunende diensten op het gebied van proces- en risicomanagement. Binnen finance & control
werken we in een leuk en divers team samengesteld uit o.a. bedrijfskundig adviseurs en concern controllers, in een veilige omgeving om te leren en te ontplooien.
Vanwege verloop zijn we binnen het cluster concern control per direct op zoek naar een:

Risk Officer (senior niveau)

Wat ga je doen?
Als je aan de slag gaat bij onze dienst finance en control, dan ga je de uitdaging aan om vanuit een – van de 1e lijn / van onderwijs en operatie – onafhankelijke, objectieve positie een bijdrage te leveren aan het voorkomen en beheersen van risico’s, die de
realisatie van onze doelen bedreigen. Dit doe je door kaderstelling, advisering, monitoring en rapportage aan de Raad van Bestuur, directie en management.
Je geeft advies en ondersteuning aan de 1e lijn en invulling aan de doorontwikkeling van Curio breed risicomanagement binnen Curio door onder andere het risicomanagementbeleid te actualiseren en te implementeren, door het geven van trainingen en door het begeleiden
van risicoanalyses. Doel van de doorontwikkeling van risicomanagement is namelijk om te komen tot een goed werkend integraal risicomanagement systeem door risicomanagement dichter bij de medewerkers te brengen zodat het gedragen wordt. Ook stel je op basis
van een risicoanalyse een intern controleplan op voor het uitvoeren van 2e lijnscontroles en coördineer je de uitvoering ervan.
Jij bent dan ook een bruggenbouwer, een professional met kennis van jouw vakgebied waardoor de organisatie kan groeien en in staat is om op alle niveaus de juiste strategische keuzes te maken. Je bent in staat om de uitkomsten van je werkzaamheden te vertalen
naar adviezen en rapportages richting de RvB en directie. Het belang van interne beheersing en risicobeheersing (in de 2e lijn) weet jij met succes uit te dragen binnen de organisatie. Voorts ontwikkel en valideer je methoden, middelen en processen om kaders
te implementeren.
Daarnaast:

 • Bewaak je de voortgang van geïdentificeerde verbeterpunten;
 • Identificeer je en geef je advies aan de organisatie over risico en control gerelateerde kwesties. Je bent een vraagbaak op dit gebied;
 • Ben je op de hoogte van relevante externe en interne ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de realisatie van de doelstellingen van Curio;
 • Begeleid je de planningsfase en de interim controle van de externe accountant;
 • Begeleid je het proces van totstandkoming van de in control statement;
 • Kan je op grond van ervaring met projectmanagement bijdragen aan verbeterprojecten binnen de dienst finance & control en tevens Curio-brede projecten.

Je bent een kritische onafhankelijke denker, maar wel gericht op samenwerking. Competenties die jou omschrijven zijn onder andere: organisatiesensitief, netwerkvaardig én klantgericht. Daarnaast ben je communicatief sterk in zowel woord als geschrift en
heb je overtuigingskracht. Je bent in staat om conceptueel te denken en kan de vertaling maken naar de ontwikkeling van een risicobeheersingsraamwerk.
Onze nieuwe collega:

 • Beschikt over een academisch (+) niveau. Een RA/RC/RO diploma is een pré;
 • Heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een risk en control functie in (bij voorkeur) een maatschappelijke of overheidsorganisatie;
 • Heeft grondige kennis van de opzet, inrichting en effectiviteit van AO/IC;
 • Denkt in processen, proces risico’s en resultaten gericht op een efficiënte en beheerste bedrijfsvoering binnen het onderwijs;
 • Heeft (bewezen) vaardigheden t.a.v. creëren van awareness/bewustwording op het gebied van in control komen en blijven, weet impact te maken en spreekt de taal van het onderwijs;
 • Heeft een sterk analytisch vermogen en het vermogen om dat objectief en duidelijk in een opinie te verwoorden;
 • Vertoont leiderschap binnen haar/zijn verantwoordelijkheidsgebied en pakt zelfstandig taken op;
 • Is in staat om kennis over onderwijs snel tot zich te nemen (kennis van onderwijs is een pré; affiniteit met (V)MBO onderwijs vanzelfsprekend).

Je krijgt de kans om te werken bij een organisatie die een groot maatschappelijk doel dient, namelijk onderwijs. Curio is een organisatie volop in ontwikkeling. Ook onze medewerkers krijgen de mogelijkheid om hun kwaliteiten te ontwikkelen. We maken dit
mogelijk door te zorgen voor een cultuur waar “liefde voor leren” ruim baan krijgt. Tijdens de inwerkperiode is het de bedoeling om minimaal 1 dag mee te lopen met het vmbo, mbo en start college.
Daarnaast bieden wij:

 • Een uitdagende opdracht die je samen met professionele collega’s uitvoert;
 • Salaris maximaal € 5.685,- (bruto per maand bij een fulltime dienstverband, conform cao mbo, schaal 12);
 • Een uitstekende verlofregeling bestaande uit in totaal 47 vakantie- en compensatiedagen;
 • Vakantiegelduitkering 8% van het jaarsalaris;
 • Eindejaarsuitkering 8,33% van het jaarsalaris;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een bijdrage in de aanvullende ziektekostenverzekering en een thuiswerkvergoeding;
 • Mogelijkheden tot uitruil arbeidsvoorwaarden (bruto-netto voordeel);
 • Goede pensioen opbouw bij ABP;
 • Loopbaan lang ontwikkelen met onze Curio Academie.

Solliciteer