Rector Almende College

In verband met het vertrek van de huidige rector ontstaat per 1 januari 2020 op het Almende College
in Ulft en Silvolde een vacature voor een rector: verbinder | mensenmens pur sang | communicator | doorpakker.

Organisatie
Het Almende College is een inspirerende streekschool waar het individuele talent van leerlingen centraal staat. Leerlingen, docenten en andere medewerkers zorgen samen voor een veilig en plezierig leerklimaat waarin inspiratie, beleving en interactie een belangrijke
rol spelen.
 
Van vmbo tot en met vwo bereidt de school de leerlingen voor op hun eigen zelfstandige toekomst. Het onderwijsaanbod is daarop afgestemd door veel aandacht te besteden aan persoonlijkheidsontwikkeling, samenwerken en kritisch en ondernemend denken. De school
biedt met uitdagend, motiverend en praktijkgericht onderwijs leerlingen een betekenisvolle opleiding waarin zij samen met ons hun talent optimaal kunnen ontwikkelen.
 
Het Almende College bestaat op dit moment uit drie locaties: Isala en Bluemers in Silvolde en Wesenthorst in Ulft. De rector vormt samen met de drie locatiedirecteuren het directieberaad. Zij worden hierbij ondersteund door de centrale schooladministratie en
beleidsmedewerkers.
De rector, de centrale schooladministratie en de beleidsmedewerkers zijn momenteel gehuisvest op de locatie Wesenthorst in Ulft.
 
De school staat midden in de (lokale) samenleving en is daar op allerlei manieren mee verbonden. Met bedrijven en instellingen via onder meer stages, de schooladviesraad en diverse vormen van overleg. Met de gemeente in goede samenwerking over veiligheid, jeugdzorg
en cultuur. Met de basisscholen door uitwisseling en samenwerking in de toelatingscommissie
 
Kijk voor een eerste indruk van de school op
www.almendecollege.nl
.
 
Demografische krimp
Naar verwachting zal het aantal leerlingen de komende 15 jaar met 35% tot 40% afnemen. De beide vmbo’s zullen opgaan in één nieuwe vmbo-locatie, waarvan de bouw nog in 2019 aanvangt.
 
Uw uitdaging
U bent eindverantwoordelijk voor het Almende College. U durft deze eindverantwoordelijkheid te nemen en straalt deze krachtig uit naar de school. U leidt de organisatie en staat een procesmatige aansturing voor. U verbindt de drie locaties en schept een klimaat
waarin het directieberaad in gezamenlijkheid werkt aan een nieuwe organisatiestructuur en schooloverstijgende vraagstukken, waardoor samenhang ontstaat en een eenduidig Almende-beleid. U stimuleert een professionele cultuur, waarin het voeren van de professionele
dialoog en het aanspreken van elkaar een vanzelfsprekendheid is. U moedigt het nemen van eigenaarschap aan en geeft vertrouwen.
 
U bent persoonlijk verantwoordelijk voor en geeft sturing aan het veranderproces waarin de twee vmbo-locaties vervlechten tot één vmbo-school in de Gemeente Oude IJsselstreek. U schetst het toekomstperspectief, zet aan tot verdere concretisering van de onderwijsontwikkeling
en ziet kans de nieuwe visie op onderwijs te vertalen naar de werkvloer. U implementeert de in ontwikkeling zijnde nieuwbouw en onderwijsvisie. U betrekt medewerkers actief, communiceert helder en transparant.
U bent verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe vmbo-locatie.
 
U anticipeert op de demografische krimp en zorgt ervoor dat leerlingen uit het hart van het voedingsgebied als vanzelfsprekend voor het Almende College kiezen. U zoekt samenwerking met omliggende VO-scholen, behartigt in die relatie de belangen van de school
met erkenning voor het bestaansrecht van andere scholen. U bent zichtbaar in de school, bent regelmatig aanwezig in de verschillende locaties en bent toegankelijk voor leerlingen en medewerkers. Naar de externe omgeving bent u het boegbeeld van de school.
Het stevige regionale netwerk dat er al is, onderhoudt u en breidt het waar nodig uit.
 
U bent onderdeel van de directieraad van Achterhoek VO en levert daarin een bijdrage aan de totstandkoming van (strategisch) beleid. U beheert een majeur beleidsonderwerp.
 
 

Past u in het profiel? Uit uw curriculum vitae en sollicitatieformulier blijkt dat u beschikt over:

 • een onderwijskundige visie die u vertaalt naar de praktijk;
 • verbindende kwaliteiten, waardoor samenwerking op gang komt;
 • communicatieve vaardigheden, waarin transparantie en duidelijkheid tot uiting komen;
 • veranderkundige inzichten, die beweging creëren;
 • ervaring met het leidinggeven aan professionals.

Ervaring met zowel vmbo- als havo/vwo-onderwijs strekt tot de aanbeveling.
 
In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Coachend leiderschap: U bent gericht op een dynamische interactie tussen de medewerkers en uzelf. U geeft en ontvangt graag feedback. U stimuleert het leerproces van medewerkers en bevordert de verantwoordelijkheid, eigenaarschap en zelfstandigheid.
  U merkt op wanneer uw besluiten bij medewerkers ‘verkeerd vallen’ en besteedt daar aandacht aan. Tegelijkertijd steunt u medewerkers en toont u zich betrokken bij hun werk.
 • Transparante communicatie: U beschikt over goede communicatieve vaardigheden, waarbij u een heldere boodschap afgeeft en luistert naar de ander. U hebt oprechte interesse in de ander en beschikt over aantoonbaar zelfreflectief vermogen.
 • Professionaliteit: U stimuleert de verdere groei naar een professionele lerende schoolorganisatie, waarin schoolleiding en medewerkers werken vanuit onderwijskundig en persoonlijk leiderschap, elkaar aanspreken op inhoud en gedrag en van
  en met elkaar leren.
 • Strategisch vermogen: U bent in staat om onderwijskundige vernieuwingen in het voortgezet onderwijs, passend onderwijs en krimp te verwoorden tot een heldere visie. U ontwikkelt de onderwijskundige koers en motiveert medewerkers bij te
  dragen aan de ontwikkeling van de school.

  

 

De functie van rector is opgenomen in het functieboek van Achterhoek VO. De functiebeschrijving kunt u

hier
downloaden.
 

Solliciteer