Programmaregisseur

Wij zijn op zoek naar een programmaregisseur voor 0,8-1,0 fte.

Wie zijn wij?
‘Deltion daagt studenten uit om hun talenten en capaciteiten te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen, zowel op persoonlijk vlak als in hun vakmanschap. Dat doen we door aantrekkelijk, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig mbo-onderwijs te verzorgen
voor jongeren die zich voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt, voor professionals die zich willen verdiepen of verbreden in hun vakmanschap en voor hen die hun positie op de arbeidsmarkt willen veranderen. Door studenten, medewerkers en partners een omgeving
te bieden waarin ze het beste van zichzelf kunnen geven, leveren wij een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. Een leven lang.’

‘Het is onze ambitie om hét regionaal opleidingscentrum te zijn waar werkgevers hun toekomstige werknemers vinden en hun zittende werknemers bij- of omscholen. Dat leidt ertoe dat studenten graag bij ons komen studeren, talentvolle krachten bij ons willen werken
en regionale stakeholders met ons willen samenwerken.’

Strategische visie
Om de missie nu en in de toekomst waar te maken, zijn vier strategische lijnen geformuleerd die de komende jaren de richting bepalen voor al het doen en laten van Deltion:

  1. Ontwikkeling van de student centraal;
  2. Wendbaar vakmanschap;
  3. Open en professionele leergemeenschap;
  4. Groots in kwaliteit

In opdracht van het ministerie van Onderwijs heeft Deltion en in het verlengde van deze strategische lijnen hebben we mede in samenspraak met de vier Zwolse mbo scholen een kwaliteitsagenda opgesteld voor de komende 4 jaar. Hierin zijn – in het verlengde van
de strategische lijnen – de volgende speerpunten opgenomen:

  1. Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie;
  2. Gelijke kansen in het onderwijs;
  3. Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt voor de toekomst;
  4. Leven lang ontwikkelen;
  5. School als lerende en wendbare organisatie.

Doel van de kwaliteitsagenda is het verder verbeteren van het onderwijs met als beoogd effect het verbeteren van de arbeidsmarktkansen van onze studenten. Alle teams binnen Deltion dragen bij aan het behalen van de doelstellingen, elk op hun eigen wijze en
binnen eigen mogelijkheden.

Ten aanzien van het realiseren en implementeren van deze speerpunten is een programmastructuur ingericht binnen het Deltion College waarvoor we op zoek zijn naar een programmaregisseur.

Je functieprofiel
– Je houdt integraal overzicht over de voortgang van de 5 speerpunten uit 
  de kwaliteitsagenda en de samenhang tussen deze speerpunten;
– Je bewaakt bij de implementatie van de kwaliteitsagenda de overall lange 
  termijn view (Deltion 2023), inhoudelijke diepgang en integraliteit in 
  afstemming met onderwijs (de  nieuwe onderwijsvisie) en omgeving; 
– Je jaagt vernieuwing aan door het organiseren van bijeenkomsten en het 
  stimuleren van experimenten; 
– Je stimuleert en initieert kennisdeling en het vieren van successen/
  blunders;
– Je verbindt de ervaringen vanuit de verschillende projecten, speerpunten 
  en colleges/diensten; 
– Je signaleert knelpunten en kansen bij portefeuillehouders en CvB/DO; 
– Je draagt zorg voor een systematische inbedding van de verantwoording 
  in de bestaande Planning & Control cyclus; 
– Je rapporteert over voortgang aan CvB en DO; 
– Je adviseert over de (lange termijn) doorontwikkeling van Deltion, de 
  strategie hierbij,  effecten/baten van pilots en andere experimenten, keuzes
  en wijzigingen in de aanpak en de adequate werkwijze hiervan; 
– Je schakelt in- en externe partijen in; 
– Je adviseert over verdere inbedding van maatregelen in de organisatie en 
  draagt zorg voor overdragen van projecten/programma aan de 
  lijnorganisatie.

Je wordt uitgenodigd om te solliciteren wanneer jij je herkent in bovenstaande functie. Je dient (minimaal) te beschikken over aantoonbaar WO / Academisch werk- en denkniveau. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van programmamatig werken, bij voorkeur
in een onderwijsomgeving of een andere setting waaruit verbinding blijkt bij de inhoudelijke speerpunten uit ons programmaplan.

Je bent een netwerker die gelooft in “samen is meer” en beschikt over een relevant extern netwerk en bent in staat dit netwerk duurzaam uit te bouwen. Intern weet je ook in korte tijd een netwerk op te bouwen vanuit vertrouwen. Je weet anderen te inspireren
en enthousiasmeren. Je bent nieuwsgierig en open en je weet de toekomst naar je toe te halen door ervaringen te verbinden en deze te vertalen naar nieuwe duurzame concepten. Je weet hoe je de lijnorganisatie kunt adviseren om deze nieuwe duurzame concepten
te adopteren.

Je moedigt experimenten aan, waarbij je uitstraalt dat fouten maken mag. 
Je signaleert, open en oordeel-loos, kansen en knelpunten waarbij je steeds uitgaat van de bedoelingen en het beoogde effect van interventies en vernieuwingen.  Hierover ga je de dialoog aan, je hebt geen controlerende rol. Je bent hierbij procesgericht, creatief
en denkt in mogelijkheden. Tegelijkertijd ben je daadkrachtig en resultaatgericht. Je weet mensen in beweging te krijgen zonder hiërarchische relatie. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden om bovenstaande te realiseren.

Heb je dit gelezen en ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan! Vul uiterlijk 1 september het sollicitatieformulier in, en voeg je motivatiebrief en cv bij. Je kunt jouw sollicitatie richten aan Erik Laban (directeur HRD). Voor meer informatie
over deze functie kun je  contact opnemen met Erik Laban (directeur HRD), telefoonnummer: 038-85 03045. 
Gedurende de periode van 20 juli t/m 18 augustus is het niet mogelijk om informatie in te winnen.

Solliciteer