Plaatsvervangend Rector financiën, kwaliteit en formatie in Rotterdam

Het Laurens Lyceum, havo-atheneum-gymnasium
te Rotterdam-Hillegersberg, zoekt vanwege het vertrek van de plaatsvervangend rector zo spoedig mogelijk een

Plaatsvervangend rector
Omvang 0,8-1,0 fte
Schaal 13 met verantwoordelijkheid toelage of schaal 14 
Hoofd Portefeuilles: Financiën, Kwaliteit, Formatie en Personeelszaken

Zoals opgenomen in het managementstatuut behoort in het organogram van het Laurens Lyceum een plaatsvervangend rector (PLV). In de dagelijkse praktijk houden de rector en PLV elkaar op de hoogte van elkaars werkzaamheden en ze zijn elkaars sparringpartner.
De PLV krijgt op termijn dezelfde bevoegdheden als de rector bij langdurige afwezigheid van de rector. De vervanging kan efficiënt en effectief geschieden doordat de PLV van alle lopende zaken op de hoogte is. 
De rector en de PLV vormen samen de directie en samen met de teamleiders en het hoofd bedrijfsvoering vormen zij de schoolleiding. De rector legt de focus op onderwijs en is eindverantwoordelijk als bestuurder. De PLV legt de focus op de processen binnen school.
Voor details verwijzen we naar het organogram. 

Het is essentieel dat de plaatsvervangend rector zich kan vinden in het onderwijskundig beleid en het schoolplan 2020-2024 van het Laurens Lyceum (https://www.laurenslyceum.nl/over-laurens/)
De plaatsvervangend rector geeft leiding aan en is eindverantwoordelijk voor de volgende processen en beleidsterreinen:

 • Personeels-, salaris-, financiële- en leerlingenadministratie (4 medewerkers, 2.6fte) 
 • Opstellen en presenteren van de investerings- en (meerjaren)begroting, maandelijkse rapportages, jaarrekening en het (meerjaren) formatieplan. 
 • Coördineren van de jaarlijkse formatie en samenwerking daarin met de teamleiders.
 • Kwaliteitszorg met de rector en een stafadviseur kwaliteitszorg (0.5fte) waarmee je intensief samenwerkt. 
 • Bedrijfsvoering, in samenwerking met het hoofd bedrijfsvoering bijvoorbeeld waar het gaat om het opstellen van de investeringsbegroting en de uitvoering daarvan. Tevens is er veel samenwerking rondom (Europese) aanbestedingen en inkoop(procedures). Het
  hoofd bedrijfsvoering stuurt zelfstandig het onderwijsondersteunende personeel aan en de beleidsterreinen ICT en PR. 
 • Samenwerking met en presentatie van beleidsvoornemens aan het toezichthoudend bestuur en de (P)MR.
 • Toepassing arbeidsrecht en CAO VO.

In de dagelijkse praktijk ben je de eerste adviseur en sparringpartner van de rector. Je voorziet de rector van heldere analyses en aanbevelingen. Je adviseert rondom alle administratieve processen die gaande zijn in de school. Je adviseert het hoofd bedrijfsvoering
en de teamleiders waar het gaat om personeelszaken, arbeidsrecht en formatie.

 

Wat vragen we van de toekomstige plaatsvervangend rector?

 • Je hebt ruime ervaring op het gebied van kwaliteitszorg en/of financiën, affiniteit met het formatieproces en/of het programma Zermelo zijn een pré
 • Ervaring met de programma’s Visma HR, Visma financials en/of Proactive is een pré 
 • Je bent proactief en hebt overtuigingskracht
 • Je hebt ervaring met het aansturen van een team
 • Je legt snel verbanden en neemt verantwoordelijkheid
 • Je kan schakelen tussen beleid, uitvoering en processen
 • Je bent in staat om verder te bouwen op de ingeslagen weg waar het gaat om professionalisering en een betere administratieve organisatie en interne beheersing

Overige functie-eisen: 

 • Minimaal HBO master of WO bachelor bedrijfskunde/financiën/onderwijskunde
 • 5-10 jaar werkervaring
 • Onderwijservaring is een pré 

Wat bieden wij: 

 • Een verantwoordelijke, uitdagende functie
 • Salaris conform de CAO VO, schaal 13 + verantwoordelijkheid toelage of schaal 14. Inschaling op basis van ervaring. 
 • Ruime vakantieregeling conform de CAO VO
 • Goede pensioenregeling bij het ABP

Solliciteer