Directeur PO

De directeur van basisschool De Schittering zorgt voor kwalitatief goed onderwijs, geeft leiding aan een professioneel team en zorgt ervoor dat de kerntaak van de school mogelijk wordt gemaakt zodat alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied. Hij/zij is verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling van de school gebaseerd op identiteit en missie, pedagogisch-didactische ontwikkelingen en vernieuwing, de begeleiding van de personeelsleden (inclusief voorschool), de kwaliteit van de school, mede in relatie tot de omgeving en het beheer van de school. Hij/zij ondersteunt de ingezette visie van het Sterrenschool-concept.

Read more