Afdelingsleider 5 en 6 vwo

Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. De school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. De school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers van de school zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.

Per 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar een afdelingsleider 5 en 6 vwo.

Betrekkingsomvang: 0,8 – 1,0 fte, waarvan een gering deel docenttaken

Inschaling: schaal LD volgens CAO-VO

Voor deze vacature wordt tegelijkertijd zowel in- als extern geworven.

Read more

Medewerker Onderwijsontwikkeling

Als medewerker Onderwijsontwikkeling ga je aan de slag met het (laten)ontwikkelen van erkende HBO- en Master-opleidingen. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen. Aan de hand van een projectplanning houd je je bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal en examens.

Read more

Teamleider havo/vwo onderbouw

Vreewijk Lyceum, hét lyceum voor havo/vwo-leerlingen met ambitie, zoekt met ingang van het schooljaar 2018-2019 een teamleider havo/vwo Vreewijk Lyceum, hét lyceum voor havo/vwo-leerlingen met ambitie, zoekt met ingang van het schooljaar 2018-2019 een teamleider onderbouw voor 0,8-1,0 fte.

Read more