Ontwikkelingsgerichte en verbindende schoolleider op CBS Ouverture te Enschede in Enschede

Organisatieprofiel:
CBS Ouverture valt onder het bevoegd gezag van stichting VCO Oost-Nederland . VCO Oost-Nederland is een gezonde, zelfstandige organisatie die zich richt op hoogstaand onderwijs en kinderopvang met passende zorg voor elke leerling. De veertien scholen van stichting VCO Oost-Nederland in Twente en de Achterhoek (www.vco-oostnederland.nl) handelen vanuit een christelijke levensovertuiging.
 
Het onderwijs op CBS Ouverture is gebaseerd op het jaarklassensysteem. De school heeft een leerlingenpopulatie van in totaal ongeveer 207 leerlingen met verschillende achtergronden. De school zoekt naar een verbindende directeur die in en om de school samenwerking en eenduidigheid stimuleert. Momenteel wordt de school succesvol geleid door een waarnemende directie. De grootste uitdagingen vormen het herijken van de missie en visie, het leesonderwijs naar een hoger plan brengen en het verder bouwen aan de plek van de school in de wijk. Samenwerking met de scholen in de directe omgeving heeft de school hoog in het vaandel.
 
Functieprofiel
Wij zijn op zoek naar een talentgerichte en zichtbare leider:

 • Je bent talentgericht. Je ziet talenten en mogelijkheden in het team en weet die talenten in te zetten, het team te enthousiasmeren in het voordeel van de schoolontwikkeling.
 • Je bent een onderwijskundig leider voor het team. Je verbindt, nodigt en daagt uit. Je stimuleert het team om samen te werken en de volgende stap te maken naar een professionele leergemeenschap.
 • Je bent een verbinder. In de school maar ook buiten de school, in de wijk, met ouders, met buurscholen. Onze populatie is een uitdaging. Deze populatie bereik je het beste door midden in de gemeenschap te staan. Je bent ons gezicht.  
 • Je bent goed in samenwerken. Het team werkt goed samen en heeft een directeur nodig die het goede voorbeeld geeft. Het (management)team en de betrokkenen bij de leerlingenzorg vragen om een teamplayer die toegankelijk en open is.
 • Je bent een goede organisator. Je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Je kunt de organisatie effectief inrichten en bent naar het team, de ouders en de leerlingen voorspelbaar.

Wij zoeken een schoolleider die:

 • feeling heeft met een schoolgemeenschap in een dorp;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • een bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Stichting VCO Oost-Nederland.

Competentieprofiel
Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Visie
 • Oudergerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Aansturen team/ leidinggeven
 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Coachen
 • Samenwerken

Wij bieden jou:

 • een enthousiast en divers team;
 • ondersteuning op bovenschools niveau op gebied van HRM, kwaliteit, financiën en gebouwbeheer;
 • salariëring volgens cao po;
 • schaal D12;
 • benoemingsomvang wtf 0,8;

Solliciteer