Ondersteuningscoördinator met affiniteit voor Remedial Teaching en leerproblematiek in Leiden

Voor het Da Vinci College Lammenschans VMBO zijn we op zoek naar een gedreven, inspirerende en enthousiaste 

Ondersteuningcoördinator met affiniteit voor Remedial Teaching en/of Leerproblematiek 0,6/0,8 fte.

De aanstelling geldt voorlopig voor één jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Op elke afdeling is een team van docenten verantwoordelijk voor het onderwijskundig proces en de leerlingbegeleiding.
Het onderwijs wordt uitgevoerd binnen de kaders van de visie en de missie van de Scholengroep: respect, verantwoordelijkheid en inzet. Daarbinnen is aandacht voor kennis, vaardigheden en attituden. De ondersteuningscoördinator geeft leiding aan de monitoring
van processen rond de leerlingbegeleiding en -ondersteuning.

De school wordt aangestuurd door een directeur, een schoolleider, 2 teamleiders en een coördinator. De ondersteuningscoördinator functioneert zelfstandig onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding van het Da Vinci College Lammenschans. De ondersteuningscoördinator
is de spil in de school met betrekking tot leerlingbegeleiding en vertegenwoordigt de school in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De ondersteuningscoördinator stuurt de Coaches Passend Onderwijs aan. Elk team heeft een Coach Passend Onderwijs. De
Coach Passend Onderwijs coacht het team in handelingsgericht werk en heeft structureel overleg met de teamleider/coördinator en de ondersteuningscoördinator.
 

De taken bestaan (voornamelijk) uit:

 • Adviseren bij ondersteuningsvragen
 • Bewaken van de kwaliteit van het handelingsgericht werken binnen de teams (HGW, OPP’s, handelingsadviezen, leerlingbesprekingen)
 • Screening van aanmeldingen en bij signalen van (leer)problemen en probleemgedrag.
 • Organisatie interne ondersteuningscommissie
 • Overleg andere interne en externe ondersteuners
 • Vertegenwoordigen van de school in het SWV
 • Administreren en registeren van (externe) contacten
 • Maken/aanpassen protocollen met betrekking tot: pesten, absenties/ziekteverzuim, signaleren probleemgedrag, leerlingbesprekingen, doorverwijzen naar externen
 • Zorgen voor een goed verloop van de communicatie en de informatie binnen en buiten de school: is aanspreekpunt voor collega’s, ouders en leerlingen
 • Zorgen voor een goed verloop van de communicatie en de informatie met externe organisaties
 • Overleg met schoolleiding over ontwikkelen en bijstellen beleid m.b.t. de ondersteuning en leerlingbegeleiding
 • Screening van de aanmeldingen voor Loket Passend Onderwijs
 • Screening van de aanmeldingen van nieuwe brugklasleerlingen en zij-instroom

Opleiding
HBO werk en denkniveau.
HBO-opleiding SPH en/of master SEN
Opleiding zorgcoördinator/orthopedagogiek kan een goede aanvulling zijn
Kennis en vaardigheden

 • Goede kennis van actuele ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs;
 • Ervaring in soortgelijke functie (intern zorgcoördinator, leerlingbegeleider, RT-er) binnen het voortgezet onderwijs;
 • Achtergrond in maatschappelijk werk kan een goede aanvulling zijn;
 • Kennis en ervaring bij het opstellen van handelingsplannen en arrangementsaanvragen;
 • Affiniteit/ervaring met onze doelgroep.

 Competenties

 • Je bent organisatorisch en planmatig sterk, je hebt analytisch denkvermogen, bent doortastend, gestructureerd, besluitvaardig;
 • Je hebt een kritische blik;
 • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en werkt graag in teamverband;
 • Je bent samenwerkingsgericht;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt een pragmatische instelling (denkend in oplossingen);
 • Je bent stressbestendig;
 • Je bent goed in staat te reflecteren op eigen handelen en gedrag, maar ook op dat van de teamleden;

De Scholengroep Leonardo da Vinci is een dynamische organisatie waar het op alle scholen prettig werken is. De sfeer is ontspannen en collegiaal. Wij bieden vele mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van kwaliteiten en talenten.  Op grond van de CAO-VO
bieden we goede arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben we secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: een fietsplan, bedrijfsfitnessregeling en mogelijkheden om via collectieve regelingen een ziektekostenverzekering, verzekeringen en financiële producten af te nemen.

Deze functie is ingeschaald in schaal 10 CAO VO
Het aanleveren van een geldige VOG is een voorwaarde voordat je kunt starten.
 

Solliciteer