Ondersteuningscoördinator in Rotterdam

Het Erasmiaans Gymnasium is op zoek naar een enthousiaste ondersteuningscoördinator

Taakomschrijving ondersteuningscoördinator

 1. Coördineert de activiteiten en verslaglegging in het kader van de leerlingbegeleiding door het zorgdragen voor afstemming van leerlingbegeleiding met de direct betrokkenen en het verdelen van taken en de afstemming hiervan met de activiteiten van externe
  hulpverleners.
 2. Verzorgt de bijzondere en intensieve begeleiding van leerlingen door gesprekken met ouders/leerlingen, overleg met externe instanties en het doen van SISA-meldingen
 3. Coördineert de werkzaamheden voor het zorgoverleg en van het zorgadviesteam (ZAT) door het opstellen en realiseren van onder meer behandelingsplannen, doorverwijzing naar andere hulpinstanties, begeleiden van onder andere de mentoren en organiseren van
  scholing op het gebied zorg voor medewerkers binnen de school.
 4. Volgt de (landelijke) ontwikkelingen op eigen terrein, rapporteert hierover aan de staf; werkt mee aan implementatie vernieuwingen en draagt bij aan evaluatie en kwaliteitszorg t.a.v. de leerlingbegeleiding.
 5. Coördineert het opstellen van het jaarlijkse zorgplan en draagt bij aan het opstellen van het jaarverslag van de school.
 6. Levert een bijdrage aan het zorgaanbod en aan de individuele leerlingenzorg vanuit de eigen expertise die bij voorkeur ligt op het terrein van de orthopedagogie.

Je beschikt over

 • Voldoende gespecialiseerde kennis van en ervaring op het vakgebied leerlingenzorg en -begeleiding in het voortgezet onderwijs en vaardigheid in het toepassen hiervan (ervaring op of kennis van het gebied van de orthopedagogie strekt tot aanbeveling)
 • Toonaangevende ervaring in het opstellen van behandelingsplannen
 • Inzicht in de inhoud en structuur van de sociale kaart van Rotterdam
 • Vaardigheid in het voeren van overleg en het afstemmen van activiteiten
 • Vaardigheid in het begeleiden en motiveren van leerlingen
 • Vaardigheid in het opstellen van beleidsdocumenten
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Salarisschaal in overleg.

Solliciteer