Ondersteuningscoördinator in Bergen (NH)

Omvang: 1,0 fte
Soort aanstelling: tijdelijke aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling
 
Werkzaamheden
Je zet de ondersteuningslijnen binnen de school uit. Daarnaast adviseer je de schoolleiding over de inzet van het extra ondersteuningsaanbod binnen de eigen organisatie en zie je toe op een goede uitvoering van de afgesproken kwaliteitszorg. Verder onderhoud
je contacten met internen en externen betreffende de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. 
Uiteraard heb je zelf een beeld over wat een goede ondersteuningsstructuur is en je weet anderen hiervoor te inspireren. Hierbij  vinden we het belangrijk dat je benaderbaar bent voor collega’s en leerlingen en richting kunt geven.
 
Wie zoeken we?
We zoeken een collega die:

 • ervaring in een soortgelijke functie binnen het voortgezet onderwijs heeft;
 • over adviserende en coachende vaardigheden beschikt;
 • zelfsturend en flexibel is en open staat voor veranderingen;
 • moeilijke gesprekken niet uit de weg gaat en zegt wat er gezegd moet worden;
 • uitgaat van ieders kwaliteiten en mensen in hun kracht weet te zetten;
 • communicatief sterk is en belangen kan behartigen op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie;
 • op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs en leerlingbegeleiding;
 • werkt vanuit de driehoek leerling-ouders en verzorgers-school.
 • toegankelijk, een aanjager en een afmaker is;
 • analytisch en een heldere schrijver is en denkt in oplossingen;
 • stressbestendig is en het overzicht houdt;
 • in staat is om te reflecteren op eigen handelen/gedrag en op dat van anderen.

Jouw werkomgeving: 
De Berger Scholengemeenschap is een brede scholengemeenschap van mavo/vmbo-tl tot havo/atheneum. Op onze school, fraai gesitueerd in het bos, staat de leerling centraal. Welke ambities, dromen en talenten heeft de leerling? Hij komt er zelf achter binnen ons
rijke onderwijsaanbod. De verbeelding aan het werk zetten, jezelf ontplooien; dat noemen wij ‘de kunst van het leren’. Om een indruk van de school te krijgen verwijzen wij graag naar https://www.berger-sg.nl

Heb je nog vragen? 
Inlichtingen bij mevrouw Cordula Rooijendijk, e-mail rooijendijk.c@berger-sg.nl, telefoon (072) 589 41 18

 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden cf. CAO VO;
 • de functie is ingeschaald in schaal 10 cf. CAO VO, salariëring is op basis van kennis en ervaring. 

Solliciteer