Ondersteuner Planning en Organisatie

VACATURE ONDERSTEUNER PLANNING EN ORGANISATIE (0,8-1,0 fte)
 
Het Novalis College is met onmiddellijke ingang en op tijdelijke basis op zoek naar een ondersteuner voor schoolleiding en organisatie

Werkzaamheden
 
Organisatorische taken
Coördineert en biedt ondersteuning bij diverse activiteiten in de school en onderhoudt contacten met de desbetreffende eindverantwoordelijken. Het betreft zaken als diploma-uitreiking, vieringen, werkweken, excursieweken.
 
Onderwijs- en personeelsadministratie
Ondersteunt de schoolleiding.
Beheert professionaliseringsdossiers en verzuimadministratie van medewerkers.
Coördineert/organiseert werving en selectie van medewerkers.
 
Overige taken
Ondersteunt bij allerhande voorkomende werkzaamheden die direct of zijdelings met bovenstaande in verband staan.

Conform CAO-VO

Solliciteer