Ondernemende teamleider bij Young Business School Rotterdam

Ondernemende teamleider(1,0 fte) functieschaal 12
Wij bieden jou een school in ontwikkeling waarin uitdagingen voor jouw ondernemende geest nooit te groot zullen zijn. Een team waarin we je uitnodigingen om mee te denken en te ontwikkelen. Samen maken we een plan voor iedere leerling maar ook voor iedere collega.
Waar ligt jouw kracht en wat wil jij nog ontwikkelen om het beste uit jezelf, je collega’s en de leerling te halen?
 
Informatie over de school kun je vinden op de website van Young Business School:
 
www.youngbusinessschool.nl/
 
Functieomschrijving
Het managementteam van Young Business School wordt gevormd door de locatiedirecteur en collega teamleider. De teamleider  is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, in stand houden en uitvoeren van het onderwijskundig en organisatorisch beleid binnen de school
en werkt daarbij samen met de locatiedirecteur, de collega teamleider, de afdelingsleider vrije school en de leerjaarcoördinatoren. Naast personeelsbeleid, leerlingenzorg en organisatie is de teamleider bovenbouw met name verantwoordelijk voor het sturen op
(leer)resultaten en de (leer)opbrengsten binnen de school en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitszorg op basis van de PDCA cyclus. De teamleider legt verantwoording af aan de locatiedirecteur.
 
Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden:

 • een belangrijke cultuurdrager zijn die wordt gekenmerkt door voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering en voor reflectie en ontwikkeling
 • het aansturen van de mentoren en vakdocenten met een duidelijke focus op het leren van leerlingen
 • het bevorderen en bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team
 • coördineren van het geheel van activiteiten van de YBSR dat er op is gericht om de opbrengst van het lesgeven op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen of te houden
 • het systematisch kunnen expliciteren (normen stellen), evalueren (toetsen) en bijsturen (verbeteren) alle activiteiten van het handelen bij het verzorgen van onderwijs
 • het bewaken van het integrale proces rondom kwaliteitszorg
 • het analyseren van de onderwijs(leer)rendementen en op basis daarvan het plegen van interventies
 • de coördinatie/begeleiding van nieuwe docenten
 • het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de leden van het team
 • het organiseren, bevorderen en mede-uitvoeren van adequate leerlingenbegeleiding
 • het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering door het team
 • het opstellen van (tussentijdse) verantwoordingen over de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding
 • casemanagement, sturen op verzuim
 • werving en selectie van personeel samen met de locatiedirecteur
 • het opstellen van de jaarplanning voor docenten en leerlingen
 • beleidsvoorbereiding en uitvoering
 • het vormgeven en uitvoeren van PR-beleid
 • het verzorgen van een aantal lessen
 • het organiseren van (informatie)bijeenkomsten en schoolevenementen

 
 

De teamleider die wij zoeken:

 • je hebt aantoonbare werkervaring in de functie van teamleider
 • heeft ervaring in het tweedegraadsgebied in het vmbo onderwijs
 • beschikt over een onderwijsbevoegdheid VO
 • beschikt over onderwijskundig leiderschap (hij/zij heeft het vermogen om een onderwijskundige visie in woord en geschrift uit te dragen en gestalte te geven)
 • is in staat zowel op processen als op resultaten te sturen
 • weet vestiging-overstijgend te denken en te werken
 • neemt bij afwezigheid van de locatiedirecteur verantwoordelijkheden waar
 • is in staat interne en externe verbindingen aan te gaan
 • heeft ervaring met en een visie op het ontwikkelen van digitaal onderwijs
 • heeft een positieve, constructieve en professionele grondhouding
 • is in staat draagvlak en verbinding aan te brengen op meerdere niveaus en weet mensen in te inspireren
 • is in staat collega’s te coachen, te motiveren en feedback te geven met behoud van relatie
 • is zowel een teamplayer als een teambuilder
 • is proactief

De rollen en competenties behorend bij de functie teamleider staan in de managementprofielen van LMC. Aanvullend zoeken wij iemand met de volgende competenties:

 • Innovatief
 • Stressbestendig
 • Organiseren en plannen
 • Communicatieve vaardigheid

De Young Business School en LMC Voorgezet Onderwijs bieden jou:

 • een professionele organisatie waarin directeuren, staf en bestuur prettig samenwerken.
 • een modern systeem van onderwijs.
 • een enthousiast en betrokken team.
 • mogelijkheid om jezelf de ontwikkelen.
 • mee te denken in de groei van een fantastische school.
 • alle arbeidsvoorwaarden confrom de CAO – VO.

Solliciteer