NC029 Ondersteuningscoördinator 0,4-1,0 FTE in Nuenen

Nuenens College
Het Nuenens College is een brede vmbo-school met in de bovenbouw de vernieuwde profielen Economie&Ondernemen en Zorg&Welzijn. Binnen school hebben de docenten zelf een negental keuzevakken ontwikkeld, met aandacht voor o.a. Podium&Design, Fotografie&Film, Voeding&Dier, die in combinatie met de plusdocumenten leerlingen breed opleiden voor het MBO. Ook de onderbouw van de school is sterk vernieuwd met de profielen Kunst, Sport en Groen/onderzoek en vakken als filosofie, project- en ervaringsleren, Vorm&media, etc. In de afgelopen jaren heeft het Nuenens College een sterke groei doorgemaakt. Komend jaar hebben we ongeveer 680 leerlingen. Nuenens College is een onderdeel van het Eckart College te Eindhoven. Deze scholen vallen onder het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg. Sinds mei 2018 hebben wij het nieuwe/gerenoveerde gebouw van het Nuenens College aan de Sportlaan 8 te Nuenen definitief in gebruik genomen, een gebouw met veel mogelijkheden en met een open verbinding.

Per 1 maart 2022 hebben we op het Nuenens College een functie beschikbaar voor een:

Ondersteuningscoördinator
0,4 fte – 1,0 fte n.o.t.k.

Functiebeschrijving
In deze verantwoordelijke en zelfstandige functie werk je binnen het ondersteuningsteam aan het ondersteunen van de mentoren, docenten en leerlingen, zowel individueel als groepsgewijs. De rol is breed en uitermate afwisselend. De rol omvat primair een aantal taken op het gebied van het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van leerlingen (opstellen OPP), bijdragen aan de vormgeving van begeleidingstrajecten van leerlingen en groepen en daarin adviseren naar de docenten, ouders en externe instanties om passend onderwijs te realiseren binnen de kaders van het samenwerkingsverband en de mogelijkheden het Nuenens College. en participeren in allerlei (deels externe) overleggen.

De functie kent een betrekkingsomvang van 0,4 fte -1,0 FTE. Het gaat om een vervangingsvacature voor de periode van 1 maart 2022 t/m 31 juli 2022.

Werkzaamheden
1. In kaart brengen en coördineren van onderwijsbehoeften binnen de school
• Middels observaties, informatie uit dossiers, gesprekken met betrokkenen en vastgelegde vergadercyclus signaleer je onderwijsbehoeften bij individuele leerling en groepen.
• Je analyseert de onderwijsbehoeften en stelt vast of / hoe deze vormgegeven (kunnen) worden binnen school. Dit leg je vast in een ondersteuningsplan (OP) of ontwikkelingsperspectief (OPP).
• Je bespreekt deze plannen met leerling, ouders, functionarissen binnen en buiten de school.
• Waar nodig breng jij je adviezen in en verdedig je deze in multidisciplinair overleg met functionarissen van binnen en buiten de school.
• Je zorgt voor afstemming met verschillende soorten interne leerling-ondersteuningsvormen en/of externe specialisten binnen de schoolse kaders.
• Je brengt je deskundigheid m.b.t. onderwijsbehoeften, (vastgestelde) gedrags- of leerproblematieken/diagnoses bij leerlingen over op functionarissen binnen de school en geeft hierin handelingsadviezen.
• Je bent regiehouder vanuit school m.b.t. complexe, school overstijgende casuïstiek.

2. Draagt bij aan de dossier- en besluitvorming met betrekking tot toelating van leerlingen
• In aanloop tot de aanmeldingsperiode voer je oriëntatiegesprekken met ouders (en eventueel derden) van toekomstige leerlingen over de ondersteuningsmogelijkheden binnen het Nuenens College.
• Je beoordeelt leerlingdossiers en of de onderwijsbehoeften passen binnen het ondersteuningsaanbod van het Nuenens College. Je doet hiervan mondeling en schriftelijk verslag.
• (als lid van de toelatingscommissie adviezen te wegen en op basis daarvan mede te besluiten met betrekking tot toelating van leerlingen vanaf februari).)

Kennis en vaardigheden
Wij zoeken iemand die:
• Communicatief sterk is en adequaat af kan stemmen met de verschillende contacten binnen/om de school (leerlingen, docenten, MT, ouders, hulpverleners e.d).
• Zelfstandig te werk gaat.
• Sterk is in het signaleren van problematieken en deze kan vertalen naar onderwijsbehoeften. Deze onderwijsbehoeften om kan zetten naar adviezen die inzichtelijk en begrijpelijk zijn voor zowel functionarissen binnen school, als leerling(en), hun ouders en professionals van buiten de organisatie.
• We zoeken in principe iemand met minimaal hbo-denkniveau en een afgeronde opleiding (ortho-)pedagogiek, social studies e.d.
• Kennis heeft van/kundig is in de omgang met/ondersteuning aan leerlingen met (vastgestelde) gedragsproblematieken en leerstoornissen.
• Kennis heeft van de wet- en regelgeving rondom passend onderwijs (en jeugdhulpverlening).
• Kennis heeft van de sociale kaart.
• Werkervaring binnen het (voortgezet)onderwijs is een pré.

Contacten
Met ouders/verzorgers, mentoren, afdelingsmanagers, docenten, OOP’ers, externe instanties etc. over de afhandeling van leerlingenzaken en beleidsaspecten hierin, om informatie uit te wisselen over inhoud en voortgang van in behandeling zijnde onderwerpen in het kader van Passend Onderwijs.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met vestigingsdirecteur Karel Somers, e-mail k.somers@nuenenscollege.nl.

Solliciteren
We zien je sollicitatie graag uiterlijk 28 februari 2022 tegemoet. Solliciteren kan uitsluitend via het uploaden van je gegevens op de website van OMO, www.omo.nl. Externe acquisitie stellen we niet op prijs en nemen we niet in behandeling.

Solliciteer